เกี่ยวกับเรา

รายละเอียดของเนื้อหา

เพราะคำว่า "ให้" มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อเราให้กับคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ เว็บไซต์ไทยกิฟวิ่ง จึงเป็นศูนย์รวมของกลุ่มคนและองค์กรที่ทำงานเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดนัดพบระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อสร้างเสริมสังคมจิตอาสาและส่งต่อการ "ให้"  ที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ให้งอกงามและยั่งยืนในสังคมไทย

ศูนย์กลางการรับบริจาคออนไลน์ (Donation Exchange Center) www.thaigiving.org  ดำเนินการโดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ สหรัฐอเมริกา ได้รับการปรับปรุงระบบและบริการ เพื่อก้าวสู่การเป็นฐานข้อมูลของกลุ่มคนและองค์กรทำงานเพื่อสังคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เปิดตัวโฉมใหม่ในเดือน พฤศจิกายน 2556 เว็บไซต์ไทยกิฟวิ่ง ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคเงินออนไลน์ แต่จะเป็นสื่อกลางในการแบ่งปัน ทั้งสิ่งของ แรงกาย กำลังใจ จากพี่น้องชาวไทยไปสู่เด็กๆ ผู้พิการ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หน่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ องค์กรการกุศล และทุกๆ พื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ

ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกๆ การ "ให้" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในสังคมไทย

เว็บไซต์ไทยกิฟวิ่งเป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ให้กับผู้รับ

ติดต่อเรา


ดูแผนที่ขนาดใหญ่

มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย‎

เลขที่ 723 อาคารศุภาคาร ชั้น3 3C15 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
โทรศัพท์มือถือ 080-051-6556, 089-493-4893
โทรศัพท์ 02-860-1358
โทรสาร 02-860-3437

ติดต่อเรา / เสนอความคิดเห็น