กิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม

ธันวาคม

ตุลาคม

 • โครงการ ปันอุ่นไอรัก
  04 สิงหาคม 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559
  โครงการ ปันอุ่นไอรัก(แบ่งปันน้ำ้ใจ) การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ “..ระลึกถึงพระวาทะของพระเยซูเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสว่า ‘การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ'” (กิจการ 20:35)...ดูรายละเอียด
 • ThaiGiveวิ่ง
  01 สิงหาคม 2559 ถึง 15 ตุลาคม 2559
  โครงการ ทำดีสุขใจกับไทยกิฟวิ่ง จัดแคมเปญที่ใช้ชื่อว่า " ThaiGiveวิ่ง เพื่อน้อง 9 ศูนย์ฝึกฯ สถานพินิจฯ " Thaigiving ในมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ได้ร่วมมือกับ 9 ศูนย์ฝึกฯ สถานพินิจฯ กรมพินิจ...ดูรายละเอียด
 • ภาพประกอบ
  19 ตุลาคม 2558 ถึง 21 ตุลาคม 2558
  กิจกรรมค่ายอบรมแกนนำเยาวชน 2 วัน 3 คืน กลุ่มเป้าหมาย เด็ก เยาวชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร 20 คน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออก 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำดูรายละเอียด
 • แบ่งปันของให้เด็กพิเศษ(Share your special child)
  13 ตุลาคม 2558
  ทางสมาคมคนหูหนวกทำอาหารกลางวัน ของว่าง และซื้อของบริจาคให้เด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นศูนย์ที่รับแต่เด็กพิเศษ อาทิ ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม The Deaf Association made ​​donations of...ดูรายละเอียด
 • กิจกรรมเดินวิ่งน้อมรำลึก "115 พรรษาสมเด็จย่า"
  12 สิงหาคม 2558 ถึง 10 ตุลาคม 2558
  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเป็นต้นแบบของการเสียสละเพื่อประชาชนไทยมาอย่างช้านาน และเพื่อน้อมรำลึกต่อพระองค์ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี...ดูรายละเอียด

กันยายน

สิงหาคม

กรกฎาคม

พฤษภาคม

เมษายน

มีนาคม

พฤศจิกายน

มิถุนายน

รายการเลขหน้า

 • หน้าที่ 1
 • ไปยังหน้า 2
 • ไปยังหน้า 3
 • ไปยังหน้า 4
 • ไปยังหน้า ถัดไป
 • ไปยังหน้า สุดท้าย