บริจาคสิ่งของ

หากท่านมีของเล่นเก่าแต่ยังใช้การได้ดี ของที่ท่านหรือลูกๆ ที่บ้านไม่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม หนังสือ เครื่องเรียน อุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ ของกินของใช้ต่างๆ ที่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ดี หรือเก็บได้นาน (ของกิน) ท่านสามารถบริจาคสิ่งของเหล่านั้นไปยังผู้ขาดแคลนด้อยโอกาสที่มีความต้องการใช้งานผ่านทางองค์กรต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเว็บไซต์ไทยกิฟวิ่งได้

โปรดค้นหาข้อมูลว่าองค์กรใดมีความต้องการสิ่งของใดบ้าง จากปุ่มบริการค้นหาด้านล่าง เมื่อพบแล้ว โปรดติดต่อองค์กรนั้นโดยตรงเพื่อนำสิ่งของของท่านไปมอบให้กับองค์กรแห่งนั้น เพื่อใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามความต้องการของท่านต่อไป...อนุโมทนาบุญ นะคะ

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 406 องค์กร

รายการเลขหน้า

 • หน้าที่ 1
 • ไปยังหน้า 2
 • ไปยังหน้า 3
 • ไปยังหน้า 4
 • ไปยังหน้า 5
 • ไปยังหน้า 6
 • ไปยังหน้า 7
 • ไปยังหน้า 8
 • ไปยังหน้า 9
 • ไปยังหน้า ถัดไป
 • ไปยังหน้า สุดท้าย