มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

 • มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

  เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม

  วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน
  2. สนับสนุนให้เกิดกลไก ชุมชน รัฐ ในการคุ้มครองเด็กเยาวชนให้ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  3. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการพัฒนาเด็กเยาวชน
  4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กร การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
Please vote and comment below for improve reliability of this organization.

Secondary Menu of Organization

Classificiation

Type: 

Year Found: 

2013

Organization Size: 

Medium

Category

Target Group

 • Children & Youth

Resource Needs

 • Donation
 • Toys
 • Media & Learning Materials
*English version of this document will be available soon

Add new comment

point
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Log in or register to post comments