ทำบุญวันเกิดให้มีคุณค่าและมีความหมายมากยิ่งขึ้น กับ เว็บไซต์ ThaiGiving

รายละเอียดของเนื้อหา

วันครบรอบวันเกิด ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิต ที่แสดงให้เห็นว่าเรามีอายุยืนจนกระทั่งวนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีและควรจะทำบุญทำกุศลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและเพื่อนมนุษย์ ชาวพุทธนิยมทำบุญใส่บาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง อุทิศส่วนกุศลให้แก่ญาติมิตรผู้ล่วงลับ รักษาศีล ทำสมาธิ หรือการทำทานเช่น ปล่อยนก ปล่อยปลา บริจาคเงินให้โรงพยาบาลหรือสถานสงเคราะห์ เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า บริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทำงานอาสาเพื่อช่วยเหลือหรือพัฒนาสังคมด้วยความเต็มใจ เป็นต้น 

การทำบุญวันเกิด จึงเป็นการทำความดีที่ทำได้หลากหลายวิธี หลากหลายช่องทางมาก โดยเฉพาะการทำทานนั้นเป็นการมอบโอกาสให้แก่ผู้ที่ขาดแคลน ผู้พิการ หรือผู้ด้อยโอกาส ทำให้ผู้รับและผู้ให้มีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย

เว็บไซต์ไทยกิฟวิ่ง ขอสนับสนุนการทำความดีในวันครบรอบวันเกิดของท่าน โดยเชิญชวนให้ท่านเลือกทำกิจกรรมทำบุญวันเกิดต่างๆ ดังต่อไปนี้ ในวันคล้ายวันเกิด

 1. บริจาคเงินหรือสิ่งของ ให้กับมูลนิธิหรือองค์กรเพื่อสังคม
  โดยการคลิกเข้าสู่ฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสังคม เลือกองค์กร แล้วติดต่อกับองค์กรนั้นโดยตรงเพื่อบริจาคเงิน คลิก หรือ คลิกเพื่อบริจาคสิ่งของที่ท่านมี คลิก 
 2. ร่วมกิจกรรมทำความดี
  โดยการคลิกเข้าสู่ฐานข้อมูลกิจกรรมเพื่อสังคม แล้วเลือกกิจกรรมที่ท่านอยากเข้าร่วม ติดต่อกับผู้ดูแลกิจกรรมนั้นโดยตรง คลิก
 3. สนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
  โดยการคลิกเข้าสู่ฐานข้อมูลโครงการ คลิก
 4. กิจกรรมทำบุญวันเกิดอื่นๆ
  ท่านสามารถติดต่อ 02-860-1358 หรือ อีเมล srida@inetfoundation.or.th เพื่อให้เราช่วยวางแผนการทำบุญวันเกิดให้ท่าน เช่น เลี้ยงอาหารเด็ก, ถวายอาหารพระสงฆ์, เยี่ยมและมอบสิ่งของให้กำลังใจทหาร, จัดกิจกรรมสร้างรอยยิ้มให้ผู้ป่วย พิการ และคนชรา ฯลฯ ทั้งนี้ โปรดติดต่อล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อวางแผนทำบุญวันเกิดร่วมกัน ซึ่งนอกจากท่านจะได้ทำบุญ ได้บุญสมใจแล้ว ท่านยังจะได้เพื่อนใหม่ๆ ที่มีจิตอาสามาทำบุญร่วมกับท่านอีกด้วย

มาร่วมทำบุญวันเกิดกับเราเยอะๆนะคะ  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านเอง  และเป็นการเอื้อบุญให้แก่ผู้อื่นด้วย