รวบรวมข้อมูลช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2560

รายละเอียดของเนื้อหา

สร้างเมื่อ: 

12 มกราคม 2560

โดย: 

webmaster

ThaiGiving.org ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใต้ โดยการรวบรวมข้อมูลความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ ได้เลือกบริจาคสิ่งของและอื่น ๆ ได้ตามความประสงค์