มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยได้รับรางวัลเกียรติยศและทุนสนับสนุนจากสมาคม Giving Back

รายละเอียดของเนื้อหา

สร้างเมื่อ: 

15 เมษายน 2559

โดย: 

webmaster

เมื่อ 8 เมษายน ที่ผ่านมา พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน กรรมการบริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ต ไปรับรางวัลเกียรติยศและทุนสนับสนุนการทำงานเพื่อสังคม จากสมาคม Giving Back โดยบริษัท Hana Microelectronics ซึ่งคัดเลือก 10 องค์กรในประเทศไทยที่มีผลงานและมีมาตรฐานการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่มีคนเห็นการทำงานเพื่อประโยชน์สังคมของเรา ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้พวกเรายืนหยัดทำงานดีๆ กันต่อไป

สามารถดูข้อมูลหน้าผลประเมินองค์กรได้ที่ http://www.givingbackassoc.org 

เว็บไซต์มูลนิธิอินเทอร์เน็ตฯ http://www.inetfoundation.or.th/