ทำดีสุขใจกับไทยกิฟวิ่งส่งมอบเงินแคมเปญ "แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง"

รายละเอียดของเนื้อหา

สร้างเมื่อ: 

30 มิถุนายน 2559

โดย: 

webmaster

ทำดีสุขใจกับไทยกิฟวิ่ง ร่วมกับ ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมระดมทุนในโครงการเดินวิ่งการกุศล "แบ่งน้ำใช้ ปันน้ำใจ สู้ภัยแล้ง มินิมาราธอน" ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 05.45 น. ที่ไทยพีบีเอส โดยร่วมระดมทุนผ่านการจำหน่ายสินค้าของไทยกิฟวิ่งได้แก่ หมวกแก้ปสีเหลือง “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” กระบอกน้ำ และกระเป๋าผ้าร่มแฟนซีพับเก็บได้ รวมทั้งผู้บริจาคจาก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และผู้บริจาคอื่น ๆ ที่ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติม ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้ มูลนิธิไทยพีบีเอส เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ถังน้ำประจำหมู่บ้าน ฝายกั้นน้ำ และอื่น ๆ โดยแคมเปญได้ระดมทุนได้รวมทั้งสิ้น 100,000 บาทถ้วน

ทำดีสุขใจกับไทยกิฟวิ่งจึงได้นำเงินดังกล่าวไปมอบให้มูลนิธิไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานของไทยพีบีเอส เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ นำไปดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมอุดหนุนสินค้าและบริจาคเงินในแคมเปญนี้