มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

 • มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา

  เป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม

  วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตให้เด็กเยาวชน
  2. สนับสนุนให้เกิดกลไก ชุมชน รัฐ ในการคุ้มครองเด็กเยาวชนให้ปลอดจากปัจจัยเสี่ยงและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
  3. ส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการพัฒนาเด็กเยาวชน
  4. ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กร การกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณะประโยชน์
ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2556

ขนาดองค์กร: 

กลาง

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น