มูลนิธิครูสร้างสรรค์

 • มูลนิธิครูสร้างสรรค์

  ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา การศึกษาในกรุงเทพฯ และในเมืองใหญ่ของประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นมาก แต่การศึกษาในชนบทยังไม่ได้รับการพัฒนาตามไปในระดับเดียวกัน และความแตกต่างของระดับการพัฒนาการศึกษาในชนบท จากการศึกษาในตัวเมืองยิ่งขยายมากขึ้น เมื่อจำนวนครูที่สมัครใจที่จะไปสอนในชนบทลดน้อยลง เพราะโอกาสของการพัฒนาตัวเองในชนบท จะมีน้อยกว่าในตัวเมือง มีหลายองค์กรได้ให้ความสนใจ ปัญหาด้านการศึกษาของชนบท และได้ให้ความช่วยเหลือสถาบันการศึกษาต่างๆในด้านสถานที่และอุปกรณ์ เช่น สร้างห้องเรียน บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือให้ทุนการศึกษานักเรียนยากจน แต่มีองค์กรส่วนน้อยที่ได้ให้ความสนใจ ในการพัฒนาส่วนประกอบของระบบการศึกษาที่สำคัญที่สุด นั่นคือ"การพัฒนาครู"

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2544

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

แนะนำองค์กร

ส่งเสริมการเรียนการสอน ที่เพิ่มศักยภาพนักเรียนในชนบท ในการพัฒนาความคิดริเริ่ม การวิเคราะห์ปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในชนบท เพิ่มประสิทธิภาพ การเรียน-การสอนโดยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 

 • Support the professional development of non-urban teachers
 • Promote teaching and learning methods which develop the thinking and analytical skills of non-urban students
 • Give non-urban students educational opportunities equal to urban students
 • Encourage schools to provide training for students in areas such as agriculture, health services and environmental science in order to help develop local communities
 • Emphasise ethical issues so that students will become responsible adults in society.

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

การสอนเด็กๆและพัฒนาคุณครู

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ประเทศไทย

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • ชุมชน
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสังคม

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • วารสารและหนังสือ
 • ของเล่นเด็ก
 • สื่อการเรียนรู้

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น