มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

 • มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

  มูลนิธิกลุ่มอีซูซุส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย เป็นองค์กรสาธารกุศลที่ก่อตั้งขึ้นจากการความร่วมมือของกลุ่มอีซูซุในประเทศ ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ด้วยจิตสำนึกที่ต้องการตอบแทนประเทศไทยในฐานะพลเมืองดีของสังคม มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับต่างๆ เป็นประจำทุกปี รวมเป็นเงินมากกว่า 55 ล้านบาท การสร้างอาคารเรียนให้แก่สถานศึกษาที่ห่างไกล รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายๆ ด้าน ตามแนวทางแห่ง “THE ISUZU SPIRIT” หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” ที่กลุ่มอีซูซุยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา มากกว่า 50 ปี

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

ปีที่ก่อตั้ง: 

2530

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

แนะนำองค์กร

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย เป็นองค์กรสาธารกุศลที่ก่อตั้งขึ้นจากการความร่วมมือของกลุ่มอีซูซุในประเทศ ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ด้วยจิตสำนึกที่ต้องการตอบแทนประเทศไทยในฐานะพลเมืองดีของสังคม มูลนิธิกลุ่มอีซูซุได้สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาในระดับต่างๆ เป็นประจำทุกปี รวมเป็นเงินมากกว่า 55 ล้านบาท การสร้างอาคารเรียนให้แก่สถานศึกษาที่ห่างไกล รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายๆ ด้าน ตามแนวทางแห่ง “THE ISUZU SPIRIT” หรือ “วิถีอีซูซุ” นั่นคือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” ที่กลุ่มอีซูซุยึดมั่นเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาตลอดระยะเวลา มากกว่า 50 ปี

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1.ส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย

2.การสร้างอาคารเรียนให้แก่สถานศึกษาที่ห่างไกล รวมถึงการ

3.ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลายๆ ด้าน

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา

1.มอบทุนการศึกษา

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุสานต่อเจตนารมณ์ในการ เสริมสร้างรากฐานทางการศึกษาที่ดีให้แก่เยาวชนไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 โดยจัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 1 ประจำปี 2552 ให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา 236 แห่งทั่วประเทศ ทั้งในระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา รวม 688 ทุน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ มูลนิธิ กลุ่มอีซูซุ โดย มร. เอช. นาคางาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ยังได้มอบทุนการศึกษาประจำปีให้แก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดีเด่นจากสามหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 650,000 บาท ณ อาคารตรีเพชรอีซูซุเซลส์ ถนนวิภาวดีรังสิต

2.พัฒนางานวิจัยเพื่อสังคมไทยในอนาคต

 

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยสานต่อพันธกิจสำคัญในด้านการเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษาไทยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยกระดับขีดความสามารถทางวิชาการของเยาวชนไทยสู่มาตรฐานระดับสากล โดยทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดตั้ง “กองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ – อีซูซุ” (CU Engineering – Isuzu Research Fund) ระหว่าง มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซ ุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุน จำนวน 160,000 บาท เป็นประจำทุกปี

“กองทุนวิจัยวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ – อีซูซุ” จัดตั้งเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในสาขาเทคโนโลยียานยนต์และอื่นๆ ในรูปแบบของทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนโครงงานวิจัยต่างๆ ให้แก่เยาวชนและบุคลากรในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามผลสำเร็จของโครงการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาต่อไปในอนาคต เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงที่มุ่งเน้นถึงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และการพัฒนาความรู้ผ่านกระบวนการวิจัย อันจะนำมาซึ่งโอกาสในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต

3.สนับสนุนทีมเบสบอลยุวชนไทย  

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยร่วมให้การสนับสนุนทีมเบสบอลยุวชนชาติไทยด้วยการ มอบเงินสนับสนุน 500,000 บาท เครื่องแบบประจำทีมพร้อมบัตรชม การแข่งขันเบสบอลอาชีพระหว่างทีม SOFTBANK HAWKS และทีม ORIX BUFFALOES ที่สนามฟุกุโอกะ โดมระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น แก่นักกีฬาเบสบอลยุวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุ 11-13 ปี ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการสร้าง ชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในการเข้าร่วมการแข่งขันเบสบอลระดับนานาชาติรายการ “ลิตเติ้ล ลีก เอเชียแปซิฟิค ทัวร์นาเมนต์ 2009” ซึ่งจัดขึ้นที่ไต้หวัน ต้นเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้

ก่อนเดินทางไปแข่งขันระดับนานาชาติ กลุ่มอีซูซุนำโดย มร.ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ พร้อมทีมผู้บริหารได้ร่วมลงสนาม ทำการฝึกซ้อมกับทีมยุวชนก่อนสู้ศึกนัดสำคัญนี้อีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและเตรียมความพร้อมให้แก่น้องๆ ยุวชนทีม ชาติไทย ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา คลอง 6 ปทุมธานี

4.ส่งเสริมการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ไทย

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ ประธานมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 5 ล้านบาท  แก่สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว(TAIST – Tokyo Tech) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว สนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และมหาวิทยาลัยชั้นนำของเมืองไทย เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิศวกรรมยานยนต์ไทย ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต

ด้านผู้พิการ ด้อยความสามารถ ไร้ที่พึ่ง

1.ทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ

โครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” เป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิกลุ่มอีซูซุและสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย โดยมูลนิธิกลุ่มอีซูซุมีนโยบายสนับสนุนทางด้านการศึกษา ได้มอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ในปี 2542 มูลนิธิฯ ได้ริเริ่มโครงการ “ทุนการศึกษาอีซูซุเพื่อคนพิการ” ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับความร่วมมือจาก สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางประสานงานคนพิการทั่วประเทศในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน จนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯได้เพิ่มทุนเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา  

ด้านส่งเสริมวิชาชีพ

1.เพิ่มศักยภาพด้านอาชีวศึกษาในอนาคต

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ ประธานกรรมการมูลนิธิกลุ่มอีซูซุและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วย นายมังกร หริรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง “ความร่วมมือในการจัดการอบรมและแข่งขันสมรรถนะด้านเทคนิคระดับประเทศ อาชีวศึกษา – อีซูซุ” ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ เพื่อสานต่อนโยบายการพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียนอาชีวศึกษาสู่การเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมยานยนต์ในอนาคต ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต

2.โครงการก้าวสู่ความสำเร็จกับอีซูซุ

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด จัดโครงการ “ก้าวสู่ความสำเร็จกับอีซูซุ” (ISUZU CAREER CAMP 2009) ซึ่งจัดมา 15 ปีต่อเนื่องกัน โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมเรียนรู้ในโลกธุรกิจยาน ยนต์ และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จของผู้นำในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ของไทย จากผู้บริหารระดับสูงและทีมงานมืออาชีพ

ด้านศิลปวัฒนธรรม

1.โครงการเยาวชนสัมพันธ์

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญกิจกรรม “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2552 ในหัวข้อ “รักชาติ...รักษ์มวยไทย”

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • เด็กและเยาวชน
 • คนพิการ
 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสร้างเสริมอาชีพ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • สื่อการเรียนรู้

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด

ความคิดเห็น

เรียน ท่านผูใหญ่ใจดี ด้วยโรงเรียนวัดสารวนาราม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ต้องการสร้างอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 2 ห้องเรียน เนื่องจากอาคารเก่าสร้างมาตั้งแต่ปี 2518 มีสภาพทรุดโทรมมากทางโรงเรียนจึงขอความช่วยเหลือจากท่านเพื่อช่วยให้น้องๆมีอาคารเรียนที่แข็งแรง ปลอดภัย นักเรียนอนุบาล จำนวน 25 คน 2 ห้องเรียน ขอขอบคุณ นางจิราภรณ์ เสียงฆ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน 0892466287
เรียน ผู้มีจิตใจอันเป็นกุศล ขอความอนุเคราะห์งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาใน ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 54 คน ครู-ผู้บริหาร 4 คน อาคารเรียน 2 หลัง 7 ห้อง ใช้การได้ 6ห้อง ซึงไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยังชำรุด ฝ้าเพดานผุ มีปลวก ไม่มั่นคงแข็งแรง และขาดความปลอดภัย ต่อนักเรียนและบุคลากร ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือของบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร หากไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วเกรงว่าจะทำให้เกิดอันตราย ติดต่อ นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาใน โทร08-8739-5700
เรียน ผู้มีจิตใจอันเป็นกุศล ขอความอนุเคราะห์งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาใน ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 54 คน ครู-ผู้บริหาร 4 คน อาคารเรียน 2 หลัง 7 ห้อง ใช้การได้ 6ห้อง ซึงไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยังชำรุด ฝ้าเพดานผุ มีปลวก ไม่มั่นคงแข็งแรง และขาดความปลอดภัย ต่อนักเรียนและบุคลากร ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือของบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร หากไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วเกรงว่าจะทำให้เกิดอันตราย ติดต่อ นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาใน โทร08-8739-5700
เรียน ผู้มีจิตใจอันเป็นกุศล ขอความอนุเคราะห์งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาใน ต.หนองบัว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 54 คน ครู-ผู้บริหาร 4 คน อาคารเรียน 2 หลัง 7 ห้อง ใช้การได้ 6ห้อง ซึงไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยังชำรุด ฝ้าเพดานผุ มีปลวก ไม่มั่นคงแข็งแรง และขาดความปลอดภัย ต่อนักเรียนและบุคลากร ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือของบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร หากไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วเกรงว่าจะทำให้เกิดอันตราย ติดต่อ นายนพดล โพธิ์พยัคฆ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองนาใน โทร08-8739-5700
เรียนท่านผู้ใหญ่่ใจดี โรงเรียนบ้านบุหัวช้าง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาขอรับบริจาคเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ชำรุดเนื่องจาคอาคารทรุดตัวจากน้ำเซาะ เสาผุหัก ผนังอาคารเรียนแตกร้าว อาคารเรียนต่ำน้ำท่วม จึงต้องการยกอาคารเรียนให้สูงขึ้น เปลี่ยนเสาและผนังอาคารเรียนใหม่ สนใจร่วมบริจาคที่ ผอ.ปรียาภรณ์ 098-5646459

โหวตองค์กร

5
เรียนผู้ใจบุญ เนื่องด้วยกระผมได้พบเห็นเด็กที่หาเลี้ยงตนเองแต่เล็กจนโต และพ่อแม่ของเด็กได้เสียไปตั้งแต่ยังเด็ก หลังจากนั้นเด็กได้อยู่กับคุณตาและคุณตาเป็นผู้ส่งเสียเด็กจนจบ ม.ปลาย หลังจากนั้นคุณตาก็เสีย และไม่มีใครรับเลี้ยงเด็กต่อแม้กระทั้งญาติพี่น้อง เด็กได้ออกไปทำงานหาเลี้ยงตนเองเป็นระยะเวลา 3ปีเต็มและปัจจุบัน เด็กไม่มีบ้านอยู่หลังจากที่คุณตาได้เสียไป เด็กทำงานเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งก็ตัดสินใจสอบเพื่อเรียนต่อ ปัจจุบันเด็กได้เรียนพยาบาลศาสตรบัณฑิต และได้นำเงินก้อนนั้นมามอบตัวในการเข้าศึกษา ปัจจุบันเด็กหารายได้จากการขายเครื่องสำอางได้เปอร์เซ็น เดือนละ 300-700 บาท/เดือน หรือขึ้นอยู่กับยอดของการขาย ซึ่งเด็กจะมีรายได้แค่พอกินไปวันๆ เด็กไม่สามารถจ่ายค่าเทอมเองได้อีกในเทอมต่อไป ติดต่อ086-0354-025 ปัจจุบันเด็กอายุ24ปี จึงใคร่ขอความกรุณาในการพิจารณาในการให้ทุนเด็กดั่งกล่าว ด้วยความเคารพ นายอมรเทพ เนธิชัย

โหวตองค์กร

4
กราบเรียน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุผู้ใจบุญกุศลทุกท่านครับ ด้วยชาวบ้านโนนอินทร์แปลง ม.6 ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ เป็นหมู่บ้านใช้สถานศึกษาร่วมกับหมู่บ้านไกล้เคียงด้วยระยะทาง 2 กิโลเมตร ร่วมทั้งทุรกันดาน ยังเป็นถนนลูกลัง และชาวบ้านทุกคนต้องการให้มี"สนามกีฬาหมู่บ้าน" เพื่อไว้ใช้ในกิจกรรมต่างๆของชุมชน และยุวชน เยาวชนจะได้มีที่เล่นกีฬา อีกทั้งยังจะเป็นการสถานที่นันทนาการของชุมชนสืบไป โดยหมู่บ้านมีพื็นที่สาธารณธประโยชน์อยู่แล้วครับ ...ติดต่อ นายศิรเชษฐ์ ศรีจอมพล ผู้ใหญ่บ้าน 0973016820,0843894480 จึงกราบเรียนขอความกรุณาพิจารณาในการนี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง นายศิรเชษฐ์ ศรีจอมพล

โหวตองค์กร

5
กราบเรียน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุผู้ใจบุญกุศลทุกท่าน โรงเรียนสันติศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนมูลนิธิ นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างและมีบุตรหลายคน โรงเรียนขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านขอสนับสนุนรถกระบะมือสอง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการงานโรงเรียน และหรือขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน ตามแต่ท่านจะเห็นสมควร จึงกราบเรียนขอความกรุณาพิจารณาในการนี้ ด้วยความเคารพอย่างสูง โรงเรียนสันติศึกษา 053-274073

โหวตองค์กร

5
กราบเรียน มูลนิธิกลุ่มอีซูซูดิฉันนางสาว วรรณภา จันทร์เปล่ง ได้เรียนจบเป็นเวลาหนึ่งปี แต่เนื่องจากขาดทุนทรัพย์ จึงต้องทำงานจ่ายค่าบ้านเช่าและต่อพาสเปอร์ของแม่ที่เป็นคนลาวทุก3 เดือน จึงขอความอนุเคราะห์จากมูลนิธิอีซูซู ติดต่อ 063-0083510
กราบเรียน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุและผู้มีใจบุญกุศลทุกท่าน ด้วยโรงเรียนบ้านประชาสันต์ ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30330 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียน 65 คน ครู 4 คน มีอาคารเรียน 1 หลัง ทางโรงเรียนขาดแคลนห้องเรียนมีจำนวนไม่เพียงพอ นักเรียนต้องเรียนรวมกับห้องสมุด ห้องพยาบาล และครูก็มีไม่เพียงพอ ผู้ปกครองมีอาชีพเกษตรกร รับจ้าง ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาได้ ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านประชาสันต์มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขอรับบริจาคอาคารเรียนจากท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาจะให้ความอนุเคราะห์ จึงกราบเรียนขอความกรุณาโปรดพิจารณา ด้วยความเคารพอย่างสูง นางพรชนก รัตนโกศล ผู้อำนวยการโรงเรียน 087-0749352
เรียน มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ตามทีึ่ทางมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ มีเป้าหมายในการส่งเสริมทางด้านการศึกษารวมถึงการสร้างอาคารเรียนทีึ่ห่างไกล ทางโรงเรียนบ้านหัวแม่โถ ตำบลแม่โถ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนนักเรียน 42 คน ครู 4 คน ขออนุเคราะห์ความเมตตาจากท่านเพราะโรงเรียนบ้านหัวแม่โถมีอาคารเรียนที่สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ2520 มีสภาพทรุดโทรมมาก จนถึงขั้น พื้นทรุด อาคารผิดรูปเป็นอันตรายต่อตัวนักเรียนและครูผู้สอนมาก จึงประสงค์ขอความอนุเคราะห์สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อย้ายเด็กนักเรียนเป็นเรียนที่ใหม่ ที่ไม่เป็นอันตรายต่อผู้เรียน ทางโรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องขอรับบริจาคอาคารเรียนจากท่าน และหวังว่าคงได้รับความอนุเคราะห์และพิจารณา ด้วยความเคารพอย่างสูง ติดต่อได้ที่ นายสรชัย ช่างแต่ง ครูโรงเรียนบ้านหัวแม่โถ 0892268027 ID Line kroohan
เรียนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ ตามที่ทางมูลนิธิมีโครงการบริจาคเพื่อการศึกษา ทางโรงเรียนบ้านหันตะเภา ต.หนองจอก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณี76130 มีนักเรียนจำนวน 47 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้รับงบประมาณน้อย และขาดการได้รับบริจาคมานาน ขาดแคลนสนามกีฬาสำหรับเล่นตะกร้อ วอลเล่ย์บอลและเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็กที่เก่าและชำรุดมากจึงอยากเรียนผู้ใหญ่ใจดีขอรับบริจาคให้กับทางโรงเรียนเพื่อเด็กที่อยู่ห่างไกลความเจริญ ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ด้วยความเคารพอย่างสูง ติดต่อได้ที่ผู้อำนวยการโรงเรียน 083-9734077

โหวตองค์กร

5
เรียน ผู้มีจิตใจอันเป็นกุศล ขอความอนุเคราะห์งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และสร้างบ้านพักครูโรงเรียนบ้านแหลมนาว ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก นักเรียน 36 คน ครู-ผู้บริหาร 3 คน อาคารเรียน 1 หลัง ห้องโล่ง ใช้โต๊ะนักเรียนกั้นระหว่างห้อง มีบ้านพักครู 1 หลัง ซึงไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และยังชำรุด ฝ้าเพดานผุ มีปลวก ไม่มั่นคงแข็งแรง และขาดความปลอดภัย ต่อนักเรียนและบุคลากร ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือของบประมาณไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรร หากไม่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมโดยเร็วเกรงว่าจะทำให้เกิดอันตราย ติดต่อ ว่าที่ร้อยตรีสามารถ โต๊ะหยอ ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมนาว โทร08-2817-1246

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น