McKean Rehabilitation Center

 • สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ McKean Rehabilitation Center

  ให้การสนับสนุนผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับความสภาวะของแต่ละบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม  เพื่อให้ดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 0168

ปีที่ก่อตั้ง: 

2457

จำนวนพนักงาน: 

140

ขนาดองค์กร: 

ใหญ่

แนะนำองค์กร

สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ      เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  ก่อตั้งและทำพันธกิจด้านการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อน   และผู้พิการตกทุกข์ได้ยากทุกรูปแบบจากโรคเรื้อน   ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2451  โดยได้รับที่ดินพระราชทานจำนวนกว่า 300 ไร่ บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง  เพื่อทำพันธกิจเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส  จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 100 ปี   ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าชื่นชมยินดี

ตลอดระยะเวลา  80 ปีแรกของการดำเนินงานสถาบันได้รับการสนับสนุนบริจาคเงินทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  จากองค์กรมิชชั่น   คริสตจักร และบุคคลต่าง ๆ   อย่างไรก็ตามการสนับสนุนดังกล่าวก็ได้ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องตามลำดับ   ตามสถานการณ์ที่ปัญหาด้านโรคเรื้อนได้คลี่คลายลง   อย่างไรก็ตามสถาบันแมคเคนฯ  ก็ยังคงรับภาระในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้พิการสูงวัย  ที่พักพิงในสถาบันฯ  ต่อไปจำนวนกว่า  40 คนจนวาระสุดท้ายของชีวิต  ซึ่งคงใช้เวลาต่อไปอีกระยะหนึ่ง    พร้อมกับได้แสวงหาแนวทางในการมีบทบาทสนับสนุนสังคมอย่างต่อเนื่อง   เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันฯ สามารถเดินหน้าสร้างสรรค์คุณประโยชน์ต่อสังคม   โดยเปลี่ยนแปลงเป็น “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพและดูแลผู้สูงอายุครบวงจร”  ถือเป็นการร่วมพลังในการขับเคลื่อนพันธกิจที่สถาบันฯ  จะกระทำต่อไปตามเจตนารมณ์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณมาในอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่อดีตผู้ป่วยทุกคนยังระลึกถึง     เพื่อความสำเร็จอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนางานด้านการบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ขององค์กร

 1. ให้การสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับความสภาวะของแต่ละบุคคล  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่า
 2. ให้การบำบัดรักษา  ฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนทั้งในสถานพยาบาลและในชุมชน  โดยกระบวนการพัฒนา  คุณภาพชีวิต  เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน
 3. ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ  ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ และการประกอบอาชีพ  เพื่อให้ดำเนินชีวิต ได้ด้วยตนเองอย่างเต็มศักยภาพ

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • คนชรา
 • คนพิการ
 • ผู้ป่วย
 • ชุมชน
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านสังคม
 • ด้านศาสนา

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ยารักษาโรค
 • อื่นๆ

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด

ความคิดเห็น

สถาบันแมคเคนฯ เป็นหน่วยงานคริสเตียนที่ให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในชุมชนแห่งการเกื้อกูล อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี

โหวตองค์กร

5
พอดีมีรถเข็นผู้ป่วยสภาพดีอยากจะบริจาคค่ะ...จะไปถึงที่ก็ไปไม่ถูก ทำยังไงดีค่ะ
Blood tension boosted somewhat in both treatment teams throughout the research and [url=http://cialispriceperpill.gq/]additional info[/url] was somewhat lower in the Capoten team (119/74 vs. 125/77 mmHg at 1 year). You need to state these moderate adverse effects to your health and wellness treatment supplier only if [url=http://cheapcelebrex.se/]cheap celebrex[/url] they hamper your day-to-day activities and make it impossible ft you to proceed with your normal life. Propecia [url=http://cialis-20-mg.tk/]cialis[/url] is a male design baldness therapy that could be taken by the client just after the doctor accepts. Your travel medical professional will certainly consider your danger as well as your [url=http://tretinoin-cream-025.gq/]tretinoin cream 25[/url] itinerary prior to deciding on which medication to suggest to you. It could additionally enter bust milk and impact the wellness and well-being of your [url=http://celebrexprice.ml/]celebrex tablets[/url] unborn child. You are always welcome to come to the comparison page that we formulated for you and other clients [url=http://cheapcelebrex.se/]celebrex[/url] curious about lesser costs for finest drugs. This disorder could [url=http://buyamitriptyline.in/]buy amitriptyline[/url] have significant emotional consequences for mens and must consequently be dealt with. Antibiotic medicines could [url=http://cialisonlinesicuro.ml/]cheap cialis online pharmacy[/url] trigger looseness of the bowels, which might suggest a new infection. If you have looseness of the bowels that is bloody or watery, quit taking Omnicef as well as call your doctor. Do not utilize anti-diarrhea medication unless your doctor informs you to.
Left Ventricular Hypertrophy (LVH) is an enhancement of the walls of the left chamber of the heart [url=http://viagrasoft.webcam/]chewable viagra soft tabs[/url] (the heart's primary pumping chamber). Some salmeterol negative effects could not [url=http://lisinopril.webcam/]lisinopril[/url] need any kind of medical attention. As an outcome of this, the muscles of the penis tighten and the blood goes back [url=http://viagrasoft.webcam/]viagra soft tabs[/url] into the physical body, therefore the patient loses the erection. This list is not total. [url=http://hydrochlorothiazide.party/]hydrochlorothiazide 25mg tablets[/url] Other medications may communicate with diclofenac, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, as well as organic products. The complying with medicines are essential to report if you are taking them at the minute: drugs for typical blood lipid levels, depression medications, HIV medicines, [url=http://zithromax.webcam/]buy zithromax z-pak[/url] medicines for weight loss, epilepsy medicines, antidiabetes medications, St. Suggesting [url=http://zithromax.webcam/]zithromax500.com canada[/url] suggestions for communicating brokers are summarized in Table 1 [see additionally Dosage and Administration (2.3, 2.4), Drug Interactions (7), as well as Clinical Pharmacology (12. The threat may be better if [url=http://diflucan.party/]diflucan[/url] you currently have heart issues or if you take Ponstel for a long time. Consult your physician as quickly as possible needs to you feel unwell or create any kind of unusual responses towards the medicine [url=http://metformin.science/]metformin[/url] or any one of its parts. Gastrointestinal adverse effects have [url=http://celexa.party/]celexa drug[/url] included irregular bowel movements, gastroenteritis, glossitis, ulcerative stomatitis, puking, enhanced SGPT degrees, aphthous stomatitis, diarrhea, as well as toothache. No qualitative distinction between the in vitro and also in vivo metabolic patterns have actually been found. Minimal metabolic inactivation was observed in human lung and [url=http://metformin.party/]buy metfornin without prescription drugs online[/url] serum preparations. Special Senses: seldom: eye discomfort, abnormality of lodging, conjunctivitis, deafness,, lacrimation condition, angle-closure glaucoma, hyperacusis, ear pain; rare: blepharitis, [url=http://diflucan.party/]buy flucanozole[/url] partial transitory deafness, otitis media, taste loss, parosmia. If you are treating scabies, you will additionally should wash or vacuum packed toys, headsets, hair brushes, cushions, clothing, [url=http://diclofenac.webcam/]diclofenac[/url] personal possessions, headbands, gloves, hats, scarves, bed linen, cushions or furniture. Do not take [url=http://diclofenac.science/]here i found it[/url] this medication in bigger or smaller amounts or for longer than recommended. Viagra (sildenafil) is a medication from the class of phosphodiesterase (PDE) inhibitors that works by stimulating blood flow to the tissues [url=http://elimite.science/]elimite[/url] of the penis as a result creating a steady erection the patient requirements. In instance you are taking any type of medicine from the here make certain your wellness treatment service provider understands this truth prior to suggesting rimonabat: antifungals (itraconazole, ketoconazole), HIV medications (ritonavir), [url=http://bupropion.webcam/]bupropion[/url] prescription antibiotics (telithromycin, clarithromycin), and antidepressants (nefazodone). In a single-dose research study in normal [url=http://tadalafil.science/]tadalafil[/url] volunteers, losartan had no results on glomerular filtering price, kidney plasma circulation or filtering portion. They can include in [url=http://cafergot.party/]cafergot[/url] sleepiness triggered by Astelin. Consuming liquor can boost particular adverse effects of Astelin. The following medical conditions should be taken in to consideration before taking Levitra: very high cholesterol, diabetic issues, Peyronie's condition, particular heart disease, cardiovascular disease, movement, high or reduced blood pressure, ulcers, sickle cell anemia, leukemia, angina, irregular heartbeat, a number of myeloma, any eye conditions, cavernosal fibrosis, kidney condition, liver illness, or any sort of blood loss condition. Make certain you mention the reality of having any one of them to your healthcare company prior to a specific quantity of [url=http://diclofenac.science/]diclofenac[/url] Levitra has actually been recommended. This is not a finished checklist of negative side effects and others might take place. Tell [url=http://celexa.webcam/]celexa 20mg[/url] your doctor regarding any type of uncommon or irritating side impact. Liver disease linked with sulfasalazine often established 2 to 4 weeks after therapy was launched, although irritation hepatitis has been reported after [url=http://amoxicillin.party/]amoxicillin price[/url] longer durations of treatment. Your Combivent Respimat inhaler need to not be uncoupled after you have placed the cartridge and placed the clear [url=http://valtrex.science/]valtrex[/url] base back. There is no [url=http://cafergot.science/]cafergot[/url] evidence that donepezil modifies the program of the underlying dementing procedure. It implies Accutane is helping you and you will [url=http://ventolin.party/]ventolin[/url] soon discover an enhancement. Some montelukast negative effects could [url=http://bupropion.webcam/]bupropion[/url] not require any sort of medical attention. You don't have to request for that symbolical approval, getting a prescribed and just then [url=http://abilify.webcam/]abilify[/url] having the ability to buy your medication from some drug store. If you are not certain whether the drugs you are taking are categorized [url=http://diclofenac.science/]diclofenac[/url] as NSAIDs - you can constantly ask your medical professional or pharmacologist. It comes as lotion and ought to be used only on the area influenced [url=http://cafergot.webcam/]cafergot[/url] by the pimples. These problems are most likely [url=http://celexa.party/]buy celexa online without prescription[/url] to affect your therapy by creating side impacts or disrupting the effectiveness of Zimulti in some means. The dose and length of treatment is based upon your health care health condition and response to therapy. Dosage is additionally [url=http://fluoxetine.science/]fluoxetine[/url] based upon your weight. The typical milk degree [url=http://ventolin.party/]buy ventolin on line[/url] over the 6-hour dosage period was 13 mcg/L. This choice can only be made on an instance by situation [url=http://methotrexate.party/]buy methotrexate online[/url] basis (see DOSAGE AND ADMINISTRATION and also ADVERSE REACTIONS: Postmarketing Reports).
Do not take a dual amount of this drug [url=http://cheapretina.webcam/]retin-a[/url] to balance the one you missed out on. Do not utilize this medicine merely before or after heart [url=http://cheaplevaquin.webcam/]cheap levaquin[/url] get around surgical treatment (coronary artery get around graft, or CABG). In all of these cases the drug need to not be used or the [url=http://amoxicillin.science/]amoxicillin[/url] person needs to be put under a close observation of a physician. Retin-A has actually been designed [url=http://furosemide.space/]furosemide[/url] for people who want to obtain their pimples controlled. Pimples is a skin problem influencing millions of individuals on the planet. It's generally taken for brief time frames or as required, based on the [url=http://generic-elimite.nu/]elimite cream directions[/url] client's disorder and personal needs discussed ahead of time with the medical professional. It works by aiding to manage [url=http://elimite.space/]elimite[/url] blood glucose levels in people detected with this condition. This medicine does not impact the mind; rather, it obstructs some of the fat you consume [url=http://cheapampicillin.party/]ampicillin[/url] from being metabolized and transferred in the physical body, makings your body burn the fatty tissue saved a lot faster. The drug should be discontinued [url=http://propranolol.space/]propranolol[/url] after look of reticulocytopenia, leukopenia, thrombocytopenia, anemia, or other uncommon blood research findings attributable to chloramphenicol. AU TGA Pregnancy Category C: [url=http://cheapprednisolone.science/]prednisolone[/url] Drugs which, owing to their medicinal results, have actually triggered or might be suspected of causing, hazardous effects on the human fetus or neonate without causing malformations. This feedback has been associateded with inhibition of kidney prostaglandin synthesis. Throughout concomitant treatment with NSAIDs, the individual ought to be noted very closely for indicators of renal failing (see WARNINGS: Renal Effects), [url=http://furosemide.webcam/]furosemide[/url] in addition to to guarantee diuretic efficiency. Viagra (sildenafil) is a medicine planned for the therapy of male impotence. A more particular term for this self-reproach is in fact erectile dysfunction, or [url=http://generic-tretinoin-cream.nu/]generic tretinoin cream[/url] ED. Tretinoin Cream is a [url=http://genericlasix.se/]lasix[/url] topical remedy meant for clients going to keep their pimples controlled. You must chat with your health care carrier for total info about the dangers [url=http://advaironline.party/]advair[/url] and advantages of making use of Vasodilan. To make certain you will certainly gain from the therapy, inform your medical carrier of any sort of clinical conditions you [url=http://generic-lasix.xyz/]lasix[/url] have that might possibly affect your therapy.
You made some respectable points there. I appeared on the web for the problem and found most people will associate with with your website. http://magicslots2016.ru
รับบริจาคยามั้ยคะ มียาแก้ท้องเสีย และยาลดกรด
Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful info particularly the last part becdedcekadebfgf

โหวตองค์กร

5
This is really attentiongrabbing, You're a very professional blogger. I have joined your rss feed and sit up for in search of extra of your fantastic post. Also, I have shared your site in my social networks! addfekcfgace
Hello!<a href="http://www.cia9online.com/#1.html">cialis online pharmacy</a>
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]cialis online pharmacy[/url]
Hello! cialis online pharmacy http://www.cia9online.com/#4.html
Hello!
Hello!<a href="http://www.cia9online.com/#1.html">online pharmacy cialis</a>
Hello!
Hello!<a href="http://www.cia9online.com/#1.html">online pharmacy cialis</a>
Hello! online pharmacy cialis http://www.cia9online.com/#4.html
Hello!
Hello!<a href="http://www.cia9online.com/#1.html">online pharmacy cialis</a>
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]online pharmacy cialis[/url]
Hello! online pharmacy cialis http://www.cia9online.com/#4.html
Hello!
Hello!<a href="http://www.cia9online.com/#1.html">cialis online pharmacy</a>
Hello! [url=http://www.cia9online.com/#2.html]cialis online pharmacy[/url]
Hello! cialis online pharmacy http://www.cia9online.com/#4.html
Hello!
jst uterine lining too thin clomid <a href=http://tershoodenpe54.tumblr.com>where can i buy nolvadex and clomid</a> use clomid to increase testosterone
otb can clomid cause brown spotting <a href=http://tershoodenpe54.tumblr.com></a> clomid success stories works
kjp im taking clomid days 3 7 <a href=http://tershoodenpe54.tumblr.com></a> stopped clomid and got pregnant
[url=http://adultdatingbrisbane.com/]Free Brisbane Sex Personals [/url] [url=http://datingice.com/]Find your soulmate [/url] [url=http://rhdating.com/]Local Singles [/url] [url=http://sexdatingdelight.com/]International delight creamers in singles women [/url] http://adultdatingbrisbane.com/ http://datingice.com/ http://rhdating.com/ http://sexdatingdelight.com/
[url=http://adultdatingbrisbane.com/]Adult Dating Brisbane [/url] [url=http://datingice.com/]Join your local group and meet other singles [/url] [url=http://rhdating.com/]Free Local Personals [/url] [url=http://sexdatingdelight.com/]International delight creamers in singles women [/url] http://adultdatingbrisbane.com/ http://datingice.com/ http://rhdating.com/ http://sexdatingdelight.com/
[url=http://achatviagraenpharmacieenfrance.com/]achat viagra en ligne forum [/url] <a href=" http://achatviagraenpharmacieenfrance.com/ ">achat viagra en ligne belgique</a>
[url=http://achetersildenafilenligne.com/]acheter sildenafil 100 milligrams [/url] <a href=" http://achetersildenafilenligne.com/ ">acheter sildenafil 50 mg</a>
[url=http://achetersildenafilenligne.com/]achat sildenafil 100mg [/url] <a href=" http://achetersildenafilenligne.com/ ">acheter sildenafil en ligne</a>
[url=http://acheterviagraenlignelivraison24h.com/]acheter viagra livraison 24h [/url] <a href=" http://acheterviagraenlignelivraison24h.com/ ">acheter viagra livraison point relais </a>
[url=http://achatviagraenpharmacieenfrance.com/]achat viagra en ligne forum [/url] <a href=" http://achatviagraenpharmacieenfrance.com/ ">achat viagra en ligne belgique</a>
[url=http://sildenafil100mgprixenpharmacieenfrance.com/]prix viagra 100mg [/url] <a href=" http://sildenafil100mgprixenpharmacieenfrance.com/ ">viagra gГ©nГ©rique 100 mg prix </a>
[url=http://acheterviagraenlignelivraison24h.com/]vente viagra livraison rapide [/url] <a href=" http://acheterviagraenlignelivraison24h.com/ ">acheter du viagra livraison rapide </a>
[url=http://sildenafil100mgprixenpharmacieenfrance.com/]prix viagra 100mg [/url] <a href=" http://sildenafil100mgprixenpharmacieenfrance.com/ ">viagra gГ©nГ©rique 100 mg prix </a>
[url=http://sildenafilpascherenfrance.com/]sildenafil pas cher en france [/url] <a href=" http://sildenafilpascherenfrance.com/ ">viagra pas cher en france </a>
[url=http://sildenafilpascherenfrance.com/]sildenafil pas cher en france [/url] <a href=" http://sildenafilpascherenfrance.com/ ">viagra pas cher en france </a>
[url=http://sildenafilpfizer50mgprix.com/]sildenafil pfizer 50 mg ГЎr [/url] <a href=" http://sildenafilpfizer50mgprix.com/ ">sildenafil pfizer 50 mg ГЎra - sildenafil pfizer 50 mg ГЎra: </a>
[url=http://sildenafilpfizer50mgprix.com/]sildenafil pfizer 50 mg ГЎra - sildenafil pfizer 50 mg ГЎra: [/url] <a href=" http://sildenafilpfizer50mgprix.com/ ">sildenafil pfizer price </a>
[url=http://viagraenventelibreenfrance.com/]viagra en vente libre dans quel pays [/url] <a href=" http://viagraenventelibreenfrance.com/ ">viagra en vente libre au quebec </a>
[url=http://viagrapascherlivraisonrapide.com/]viagra pas cher livraison rapide [/url] <a href=" http://viagrapascherlivraisonrapide.com/ ">viagra pas cher livraison rapide france </a>
[url=http://viagrasansordonnanceenpharmacie.com/]viagra sans ordonnance belgique [/url] <a href=" http://viagrasansordonnanceenpharmacie.com/ ">viagra sans ordonnances en pharmacie </a>
[url=http://viagrapascherlivraisonrapide.com/]viagra pas chere [/url] <a href=" http://viagrapascherlivraisonrapide.com/ ">viagra moins cher en belgique </a>
[url=http://viagrasansordonnanceenpharmacie.com/]viagra sans ordonnance [/url] <a href=" http://viagrasansordonnanceenpharmacie.com/ ">viagra sans ordonnance dangereux </a>
[url=http://xn--viagragnriquelivresous48h-hicb.com/]viagra gГ©nГ©rique pas cher [/url] <a href=" http://xn--viagragnriquelivresous48h-hicb.com/ ">viagra gГ©nГ©rique belgique prix </a>
[url=http://xn--viagragnriquelivresous48h-hicb.com/]viagra gГ©nГ©rique pfizer [/url] <a href=" http://xn--viagragnriquelivresous48h-hicb.com/ ">viagra gГ©nГ©rique suisse </a>

รายการเลขหน้า

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น