สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)

 • สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)

            หน่วยกู้ภัยสัตว์... พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการให้ความช่วยเหลือแก่สัตว์ และสาธารณชนที่ประสบภัยเกี่ยวกับสัตว์ อาทิ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกทำร้ายทารุณ ถูกกักขัง และจากภัยธรรมชาติ หรือสัตว์ที่หลุดออกมาก่อความวุ่นวายโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ และความปลอดภัยของสาธารณชนเป็นหลัก

   

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

ต 434/2543

ปีที่ก่อตั้ง: 

2543

จำนวนพนักงาน: 

10

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

          สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) เป็นองค์กรพัฒนาาเอกชนด้านการอนุรักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทะเบียนสมาคม จ.3993/2546 และทะเบียนองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3/2545) ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างสำนึกแห่งความรับผิดชอบและเมตาต่อสัตว์ เพื่อจริยธรรมอันดีของสังคม ด้วยการรณรงค์สอดส่องป้องกันและแก้ไขของทั้งคนและสัตว์ พร้อมกับเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และสวัสดิภาพสัตว์ให้สาธารณชนได้รับทราบ เพื่อให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ รวมท้ังผลกระทบที่มีต่อจริยธรรมและสังคมไทยไปพร้อมกัน โดยจำแนกสัตว์ออกเป็น 4 ประเภท คือ สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทดลอง

วัตถุประสงค์ขององค์กร

          สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย) เชื่อว่าการอนุรักษ์สายพันธุ์หรือรักษาชีวิตสัตว์ไว้ในกรงแต่เพียงอย่างเดียวยังไม่พอ ควรคำนึงถึงสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของสัตว์ด้วย บนพื้นฐานที่ว่า สัตว์แทบทุกชนิดมีความรู้สึกและเจ็บปวดได้เช่นเดียวกับมนุษย์ ต่างกันที่มนุษย์มีสติปัญญาและพัฒนาการที่เหนือกว่า จึงสมควรมีหน้าที่พิทักษ์คุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ไม่ให้ต้องทุกข์ทรมาณจากการกระทำของมนุษย์หรือการหาประโยชน์โดยไม่จำเป็น

     

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 • มีขอบข่ายงานครอบคลุมทั้ง ภาคกฎหมาย ภาควิชาการ และภาคปฏิบัติ มีฝ่ายตรจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์เศรษฐกิจ และสัตว์ทดลอง มีผลงานอันเป็นที่ยอมรับ อาทิ การแก้ไขปัญหาการค้าเนื้อและหนังสุนัข การแก้ไขปัญหาช้างเข้าเมือง ปัญหาการพนันกัดสุนัข ฯลฯ
 • มี หน่วยกู้ภัยสัตว์ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพสัตว์และความปลอดภัยของมนุษย์
 • มี คลินิกพิทักษ์สัตว์ แห่่งแรกของไทย ให้บริการตรวจรักษาสัตว์ที่มีเจ้าของเพื่อนำรายได้ไปรองรับค่าใช้จ่ายในการกู้ภัยสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ
 • มี คลินิกเคลื่อนที่ ออกให้บริการตรวจรักษาและทำหมันควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจร
 • มี Animal Hotline หรือแผนกรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาสวัสดิภาพสัตว์ การทารุณสัตว์ และการลักลอบค้าสัตว์ป่า

          เป็นกรรมการยกร่าง พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ กรรมการ พรบ.การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ กรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ทดลอง กรรมการก่อตั้งสมัชชาองค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม กรรมการบริหารภาคีเพื่อการอนุรักษ์ภาคพื้นเอเชีย อดีตที่ปรึกษาปัญหาช้างเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจสอบสวนกลาง ตำรวจป่าไม้ และตำรวจท่องเที่ยว ฯลฯ

          เป็นหน่วยงานหลักในการช่วยเหลือสัตว์ที่ติดค้างตามเกาะแก่งต่างๆ หลังวิบัติภัยสึนามิ จนได้รับเกียรติให้เป็นองค์กรแรกของไทยที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านการพิทักษ์สัตว์และป้องกันการทารุณสัตว์ พ.ศ. 2549

การสนับสนุนหน่วยกู้ภัยสัตว์ สามารถทำได้หลายวิธี อาทิ

 1. สนับสนุนโครงการกู้ภัยสัตว์ ตามจำนวนที่แต่ละท่านสะดวก โดยบริจาคเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ หรือ เงินสด เช็ค ธนาณัติ หรือโอนเข้าบัญชี
 2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ในการออกปฏิบัติการและตรวจสอบเรื่องกู้ภัย ครั้งละ 500 บาท ด้วยการฝากความจำนงไว้ให้หน่วยพิทักษ์สัตว์ นำใบรับรองการดำเนินงานไปเสนอเป็นครั้งๆ ไป โดยไม่จำเป็นต้องช่วยทุกครั้งล
 3. รับอุปการะค่ารักษาพยาบาลสัตว์ โดย หน่วยพิทักษ์สัตว์จะนำใบเรียกเก็บจากสถานพยาบาลพร้อมประวัติการรักษาไปเสนอ ทั้งนี้จะอุปการะเป็นบางส่วนหรือเต็มจำนวนก็ได้

สมทบทุนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเคสกู้ภัยสัตว์ สามารถบริจาคได้ที่

 • ธนาคารกสิกรไทย

          ชื่อบัญชี          สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)

          เลขที่บัญชี       735-2-29090-9

          ประเภทบัญชี    ออมทรัพย์

          สาขา              ถนนรามคำแหง 151

 • ธนาคารกรุงเทพ

​          ชื่อบัญชี          สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)

          เลขที่บัญชี       056-018402-0

          ประเภทบัญชี    ออมทรัพย์

          สาขา              ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม

 

 

          

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

กรุงเทพฯและปริมณฑล

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • สัตว์

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อาหารสัตว์
 • ยารักษาสัตว์
 • อื่นๆ

เปิดรับบริจาคออนไลน์

เปิด

ความคิดเห็น

m.pantip.com/topic/32660140 จากลิ้งค์นี้ ไม่ทราบว่า พอจะเข้าช่วยเหลือได้บ้างไหมคะ เหตุการณ์ ที่สวนสัตว์ ในจังหวัดนครปฐมค่ะ

โหวตองค์กร

5
สวัสดีครับ ผมเป็น จนท.ส.ดพ.ตลิ่งชัน ค่ำวันนี้ จส.๑๐๐ แจ้งประชาชนขอความช่วยเหลือเต่าหับ ๑ ตัวกลืนเบ็ดเข้าไป จนท.ได้ไปรับเต่ามาไว้ที่ส.ดพ.ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ประสงค์ให้ทางสมาคมพิทักษ์สัตว์ดำเนินการช่วยเหลือ จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
สวัสดีครับ ผมเป็น จนท.ส.ดพ.ตลิ่งชัน ค่ำวันนี้ จส.๑๐๐ แจ้งประชาชนขอความช่วยเหลือเต่าหับ ๑ ตัวกลืนเบ็ดเข้าไป จนท.ได้ไปรับเต่ามาไว้ที่ส.ดพ.ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ประสงค์ให้ทางสมาคมพิทักษ์สัตว์ดำเนินการช่วยเหลือ จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
สวัสดีครับ ผม สงวน รัถการโกวิท ประธานชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า ป้อมพระจุลจอมเกล้า พระประแดง สมุทรปราการ ขณะนี้ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ซึงกองทัพเรือได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ประชาชนเข้าชมฟรี และเป็นแหล่งทรรศนศึกษาอาทิตย์ละหลายร้อยคน บริเวณสะพานชมป่าชายเลนมีฝูงลิงแสมมาหากินและกัดทำร้ายผู้มาท่องเที่ยวเป็นประจำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการใช้หนังสติ๊กยิงขู่ไม่ทำอันตรายแก่ลิง จึงอยากขอความกรุณามาสำรวจและแนะนำการแก้ไขอย่างยั่งยืนด้วยครับ ขอแสดงความขอบคุณล่วงหน้า. 0892008766
สวัสดีครับ พอดีมีนกเจ่าตัวนึงติดลอบใส่ปลา มีอาการปีกหัก น่าสงสารมากๆ ไม่ทราบว่ามีที่ไหนรับรักษาบ้างไหมครับ อยู่จังหวัดศรีสะเกษครับ รบกวนติดต่อด้วยนะครับ 0874174013 ขอบคุณมากๆครับ

โหวตองค์กร

5
สวัสดีครับ พอดีมีนกเจ่าตัวนึงติดลอบใส่ปลา มีอาการปีกหัก น่าสงสารมากๆ ไม่ทราบว่ามีที่ไหนรับรักษาบ้างไหมครับ อยู่จังหวัดศรีสะเกษครับ รบกวนติดต่อด้วยนะครับ 0874174013 ขอบคุณมากๆครับ

โหวตองค์กร

5
สวัสดีครับ พอดีมีนกเจ่าตัวนึงติดลอบใส่ปลา มีอาการปีกหัก น่าสงสารมากๆ ไม่ทราบว่ามีที่ไหนรับรักษาบ้างไหมครับ อยู่จังหวัดศรีสะเกษครับ รบกวนติดต่อด้วยนะครับ 0874174013 ขอบคุณมากๆครับ

โหวตองค์กร

5
ช่วยลูกสุนัข 4 ตัว สุนัขโต 2 ตัว แมว 3 ตัว ด้วยค่ะ พวกมันอยู่ในบ้านหลังหนึ่งใน จ. อุบลราชธานี ค่ะ เจ้าของมันถูกกล่าวหาว่า ขโมยเงิน เนื่องจากเค้าพาพ่อของดิฉันไปดูบ้านของคนที่กล่าวหาซึ่งประกาศขาย ปรากฎว่า หลังจากดูเสร็จและออกไปแล้ว เจ้าของบ้านไปแจ้งความว่า กระเป๋าเงินเค้าถูกเจ้าของหมาแมวขโมยไป ซึ่งจริง ๆ แล้ว เจ้าของหมาแมว แกเป็นคนซื่อ ไม่มีความรู้ ยากจน แต่เป็นคนมีน้ำใจมาก แกมาขออาศัยเจ้าของบ้านหลังที่หมาแมวอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ พ่อของดิฉัน เอง เนื่องจากบ้านหลังนี้มีบริเวณประมาณ 5 ไร่กว่า พ่อของดิฉันแกซื้อไว้ปลูกต้นไม้เล่น แกไม่ได้อยู่ประจำ ก็เลยให้เจ้าของหมาแมวอยู่ทำไร่หาเลี้ยงตัวเองและสัตว์ พ่อและครอบครัวของดิฉันเราแน่ใจว่า เจ้าของหมาแมวไม่มีนิสัยขโมยแน่นอน แต่ศาลชั้นต้นสั่งให้แกติดคุก 3 ปี ทราบมาว่า แกไม่รู้หนังสือเจ้าหน้าที่ให้แกเซ็นอะไรแกเซ็นไปหมดเลย ดังนั้นไม่ทันคาดคิดและเตรียมการอะไรเพราะจริง ๆ แล้วไม่มีหลักฐานอะไรเอาผิดแกเลย แต่กาลกลับเป็นเช่นนี้ แกไม่มีโอกาสได้จัดการอะไรเลย ฟังการพิจารณาคดีเสร็จก็ต้องติดคุกเลย ทราบมาว่า ผู้กล่าวหารู้จักตำรวจและคนใหญ่ในจังหวัด ชาวบ้านแถวนั้น บอกว่า ผู้กล่าวหา เคยแจ้งความจับคนในข้อหานี้มาแล้ว น่าสงสารแกมาก แต่ที่น่าสงสารยิ่งกว่า คือ สัตว์เลี้ยงของแก ด้วยเหตุบังเอิญอะไรไม่ทราบ พ่อของดิฉันแกป่วยหนักไม่สามารถเดินเหินได้ จึงไม่สามารถไปจัดการเรื่องสัตว์เลี้ยงเหล่านี้ได้ ดิฉันก็ไม่สามารถไปได้ เพราะไม่รู้จักสถานที่ และต้องดูแลลูกยังเล็กอยู่กันเพียงสองแม่ลูก ที่เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พย 57 พี่สาวไปรับพ่อซึ่งป่วยหนักและต้องรีบนำพ่อกลับ กทม. ด่วน ได้ค้นหาของเอาไปให้หมากินก็มีไม่มาก ถึงขนาดหน่อไม้ ข้าวสารแห้ง หมายังแย่งกันกินใหญ่ น่าเวทนาเหลือเกิน ส่วนแมวไม่ต้องบอกเลย ไม่ได้กินแน่นอน แล้วนี่หลายวันแล้ว พวกมันจะเอาอะไรกิน ได้เคยขอความช่วยเหลือให้ชาวบ้านช่วยให้แต่ผลคือ ไม่มีใครมาให้ ผู้ใดพอจะช่วยเหลือได้ ขอความกรุณาติดต่อ 0881414127 หรือ sucaltamal_nee@hotmail.com

โหวตองค์กร

5
สวัสดีครับ เป็นอีกคนที่รักและสงสารสัตว์ทุกชนิด ทุกประเภท ผมสังเกตเห็นว่าข้างบ้านเขาเลี้ยงแมวตาสีฟ้าไว้หลายตัวที่น่าสงสารคือเขาถูกขังอยู่ในกรงแคบๆ รวมกันอยู่หลายตัว เช้าเย็นเขาจะร้องโหยหวนไม่ร้องตามธรรมชาติของแมว เหมือนเขาอยากจะหนีไปจากนี้ ต้องการอิสระภาพน่าสงสารเขามาก เจ้าของเขาบอกว่ากลัวมันหนีหายเลยต้องขัง โดยไม่มีวันปล่อย เขาต้องการอิสระภาพเหมือนคน คนถูกขังคุกยังมีกำหนดออก ส่วนเขาหลายๆชีวิตคงไม่มีโอกาสที่จะได้รับอิสระภาพ อยากให้มาช่วยเขาให้ได้รับอิสระภาพครับ อยู่ที่ หมู่ 2 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ถ้าเราช่วยเขาได้เชื่อว่าเขาเหล่านั้นต้องดีใจมากที่สุดในชีวิตของเขาที่เกิดมาเป็นสัตว์เลี้ยงคู่บ้าน
อยากให้มาตรวจดูบ้านฝั่งตรงข้ามบ้านเลขที่ 99 หมู่ 11 ต.ทัพหลวง อ.เมือง จ.นครปฐม หน่อยครับ เค้าเลี้ยงสุนัขโดนผูกมันไว้ใต้ต้นไม้หน้าบ้านติดถนน เสี่ยงกับการโดนรถทับ และที่สำคัญ ไม่ว่าแดดจะออก ฝนจะตก บ้านนี้ไม่เคยเก็บสุนัขเข้าบ้านเลย ยิ่งถ้าฝนตกๆ น่าสงสารมากครับ ร้องโหยหวน และก็หอน สงสัยคงจะหนาว แต่เจ้าของบ้านก็ไม่เคยสนใจที่จะเก็บหรือทำหลังคากันฝนให้ น้าสงสารมากครับ ฝากด้วยนะครับ

โหวตองค์กร

5
สวัสดีครับอยากให้องค์กรจัดการเกี่ยวกับการแสวงหาผลประโยชน์บนหลังสัตว์บนเกาะพีพีเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่งได้นำเอาชนีชึ่งเป็นสัตว์ป่าและสัตว์สงวนเดินบนถนนและชายหาดเพื่อให้นักท่องเทียวถ่ายรูปและเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวในการถ่ายรูปในแต่ละครั้งซึ่งมองดูแล้วเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นการทำลายชื่อเสียของประเทศและมีกลุ่มบุคคลเช่นนี้จำนวนมากที่ทำแบบนี้ขอวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาตรวจสอบแะดำเนินการจับกุมด้วย กลุ่มบุคคลพวกนี้จะอยู่ตามร้านอาหารและชายหาดเมื่อนักท่องเที่ยวมาพักทานอาหารเที่ยง

โหวตองค์กร

5
ท่านคะ พอจะมีกำลังภายในช่วยด้วยมั้ยคะ. วัดเจดีย์หอย ปทุมธานี มีสระเต่าที่เป็นเครื่องประหารสัตว์อย่างแท้จริง นี่หรือที่เรีกว่าบุญ ปล่อยเต่าแล้วได้บุญ. ทีมสัตว์แพทย์จะเข้าไปกู้ชีพเต่าทั้งหลาย ปรากกฎว่าถูกกีดกันจากเจ้าอาวาส กรรมการ ไม่ให้เขาไปดำเนินการใดๆ. ทางคณะทำงานต้องการไปนำเต่ามารักษา ที่คณะสัตว์แพทย์จุฬา และนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างถูกวิธี ท่านใดช่วยเปิดทางให้จัเป็นกุศลอันแรงกล้าค่ะ ทีมหมอและอ่สาสมัครพร้อมแต่ เจ้าอาวาส กรรมการ แม่ค้า .. ไม่ยอมค่ะช่วยด้วยค่ะ
อยากนำสินค้าของกระจุกกระจิกแก้วน้ำเสื้อผ้าหารายได้ให้สมาคม กำลังตนเอง ช่วยได้เดือนละ 200 ประทับใจพวกท่านอยากจะช่วยให้ได้มากกว่านี้ค่ะ

โหวตองค์กร

5
สวัสดีคับ พอดีวันนี้1/7/58 ไปวัดบางพระที่นครปฐมมาเห็นสุนัขตัวหนึ่งที่หัวมันเป็นแผลเหมือนมีรอยกัดเป็นแผลเน่าบวมอักเสบมากมีแมลงวันแมงวี่ตอมเต็มหน้าเลยคับนอนทำตาซึมอยู่ในวัดอยากขอความช่วยเหลือพี่พี่เข้าไปช่วยเหลือมันทีนะคับ 0860349761

โหวตองค์กร

5
อยากจะขอความช้วยเหลือจากหมอหน่อยได้ไหมคับพอดีหมาผมโดนมาใญ่กัดตอนนนี้เข้ารักษาที่ รพ สัตว์จุฬาโดยมาอาการซี่โครงหักแทงปอดคับ ค่ารัษาแพงมา คือผมไม่มีเงินขนาดนั้นเลยจะขอความช้วยเหลือจากหมอคับ
อยากจะขอความช้วยเหลือจากหมอหน่อยได้ไหมคับพอดีหมาผมโดนมาใญ่กัดตอนนนี้เข้ารักษาที่ รพ สัตว์จุฬาโดยมาอาการซี่โครงหักแทงปอดคับ ค่ารัษาแพงมา คือผมไม่มีเงินขนาดนั้นเลยจะขอความช้วยเหลือจากหมอคับ
ดิฉัน เป็นคนรักสัตว์ค่ะ มีสุนัขและกระต่ายเลี้ยงอยู่ในเขตรั้วบ้านแต่ดิฉันมีคำถามว่ิาในซอยบ้างดิฉันเขาเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยให้วิ่งไปทั่วจากบ้านเขาปากซอยจนมาท้ายซอยระรานขี้ไว้หน้าบ้านและกัดสุนัขชาวบ้านบาดเจ็บและตายหลายตัวแล้ว ดิฉันพึ่งโดนกับตัวเองวานนี้ 7 ก ค เวลาบ่าย สองโมง ระหว่างเดินผ่านบ้านเขาเพื่อไปซื้อของปากซอยสุนัขของเขาได้วิ่งมารุมจะกัดดิฉันมันมีทั้งหมดสามตัวซึ่งตัวใหญ่มากกระโจนใส่ดิฉันจนล้มฟาดลงพื้นได้รับยาดเจ็บที่เข่าและแขนได้ขวาดิฉันแจ้งให้ตำรวจมาจัดการกับเขาแต่ก็ทำไม่ได้เจ้าของไม่เคยรับผิดชอบพูดแต่ว่าดวงซวยเองดิฉันโดนใช่รายแรกนะค๊ะถ้าพวกเราเป็นคนใจบาปไม่รักสัตว์พวกมันตายไม่นานแล้ว ดิฉันอยากทราบว่าจะจัดการได้เช่นไร บ้านเขาไม่ทำรั้วปล่อยหมาเดินตามทางลำบากคนเดินต้องผ่านหน้าบ้านเขาด้วย ขอให้ช่วยด้วย ขอแสดงความนับถือ ชุติณิษฐ์ ขตรั้วบ้าน
สอบถามข้อมูลได้ค่ะ 085 1515277 หรือ e-mail lertanankul.c@hotmail.co.th . ขอบคุณค่ะ
ขอร้องเรียนเด็กพวกนี้ค่ะ..เจอมาในคลิป อยากให้ช่วยดำเนินการเพื่อจะได้ไม่มีเคทต่อไปอีก https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1559117757679767&id=100007446733163&ref=m_notif&notif_t=close_friend_activity
ไม่ทราบว่า พอจะช่วยเหลือน้องหมาตัวนี้ได้ไหมครับ http://board.postjung.com/907988.html
ดิฉันอยู่จังหวัดยะลา ถนนผังเมือง 4 ซอย 16 มีบ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบ้านอาจารย์สอนพิเศษ เค้าเลี้ยงหมา แต่ตีหมาทุกวัน หมาร้องโหยหวนน่าสงสารมาก ไม่ทราบจะช่วยเหลือได้อย่างไร0897328642 ช่วยน้องหมาด้วยคะ ดิฉันสงสารมาก
สวัสดีค่ะ...อยากขอความช่วยเหลือค่ะ ได้ยินเสียงหมาร้องมาจากข้างบ้าน เลยแอบปีนกำแพงไปดู เห็นเจ้าของเอาเชือกคล้องคอหมาแล้วยกมันขึ้น ให้ตัวลอยจากพื้น เดินไปเดินมา หมามันก็ดิ้นทุรนทุราย พอสักพักปล่อยลง แล้วก็ทำอีก ทารุณกรรมสัตว์มาก เห็นแล้วสงสารมากค่ะ ก็เลยตะโกนใส่ และได้ยินแสียงหมาตัวนี้ร้องอยู่เป็นประจำ จะช่วยเหลือหมาตัวนี้อย่างไรได้บ้างค่ะ...ช่วยแนะนำด้วยค่ะไม่รู้จะไปแจ้งใครค่ะ (0896738604)

โหวตองค์กร

5
ที่lotus express ซ.วัดลาดปลาดุก บางใหญ่ นนทบุรี รปภ.ของทางห้างเอาไม้ไล่ตีสุนัขให้ออกจากพื้นที่ เป็นสุนัขแม่ลูกอ่อนท่าทางหิวมากพอลูกค้าห้างจะให้อาหารก้อไม่ยอมให้ค่ะ ที่น่าโมโหคือ เราซื้ออาหารเม็ดจากห้างของเขาเพื่อให้กับสุนัขพวกนั้นแต่เขาไม่ให้เราให้แล้วก้อไล่ตีมันไปช่วยเข้าไปตรวจสอบนะคะ

โหวตองค์กร

5
พอดีมีสุนัข เจ้าของเขามาทิ้งไว้ แล้วโดนสุนัขเจ้าถิ่นรุมกัด จนไข่และจู้แตกฉีกขาด ตอนนี้ได้พาไปรักษาที่โรงบาลสัตว์ขอนแก่น แต่มันต้องมีค่ารักษา ตอนนี้เดือดร้อนมากไม่ค่ารักษา วันจันทร์นี้ต้องได้ผ่าตัดเอาไข่ที่แตกออก ยังหาเงินไปจ่ายไม่ได้เลย อยากขอความช่วยเหลือ เมตตาน้องแป๊ปซี้ ด้วยค่ะ 083-7616336ติดต่อขอช่วยเหลือมาด้วยนะค่ะ ขอความสงสารด้วยค่ะ
การแก้ปัญหาสุนัข ถ้าจะช่วยได้ทั้งหมดต้องผลักดันภาครัฐ การช่วยเป็นตัวๆไป ผลที่ได้ลึกๆแล้วอาจยิ่งสร้างปัญหา ต้องจัดที่พักพิงสุนัขจรจัด และงบประมาณโดยภาครัฐ ตรวจสอบคนที่เลี้ยง และจะเลี้ยงให้เข้มงวดขึ้น พวกนี้อาจดูเหมือนประเด็นเก่าแต่ไม่เคยได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจังเลย ส่วนมุมมองใหม่ คือ คนรักสัตว์ และคนไม่รักสัตว์ จะอยู่ร่วมกันอย่างไร สัตว์ถูกทำร้ายจากคนไม่รักสัตว์ เพราะ สัตว์ไปสร้างความเดือดร้อนให้คน จึงต้องกันสัตว์ออกมา ส่วนที่พูดกันว่าคนเลี้ยงแล้วทิ้งสัตว์เลิกพูดได้แล้ว ได้ยินมา30กว่าปีแล้ว ก็แก้ปัญหาไม่ได้ ต้องให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้มงวด กฎหมายมีอยู่แล้วแต่ไม่ทำงาน ส่วนที่จรจัดอยู่ก็ต้องเก็บไป เรื่องทำหมันแล้วหวังว่ามันจะลดจำนวนก็ไม่จริง ได้ยินมาตั้งแต่ พล.ต จำลองเป็นผู้ว่า ถ้าได้ผลก็หมดปัญหาไปแล้ว แต่นี่กลับยิ่งหนัก เปลี่ยนวิธี เปลี่ยนมุมมองเถอะ หรือ ถ้าง่ายๆดูประเทศอืนที่ได้ผลดี มีหลายวิธีเในโลกแล้ว เลือกมาทำ ลอกเลย จะได้แก้ปัญหาได้ ถ้าจริงใจในการแก้ปัญหา ก็ควรทำแบบวิทยาศาสตร์นะ เช่น ถ้าจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รักษาคนจน ก็รักษาได้ไม่เท่าไหร่ แต่ถ้าจัดประกันสุขภาพ รักษาได้ทั่วประเทศ

โหวตองค์กร

1
ผมขอความอนุเคราะห์เรื่องสุนัขจำนวน28ตัว กำลังถูกทอดทิ้งและทยอยตาย โดย สุนัขจรจัดเหล่านี้อาศัยอยู่ภายใน บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน)หรือCPF ฟาร์มเลี้ยงกุ้งระบบปิดครบวงจรโครงการร้อยเพชร จังหวัดตราด ซึ่งสุนัขเหล่านี้อยู่ในบริษัทก็จริงแต่ทางบริษัทไม่ได้ให้ที่พักอาศัยใดๆเดิมทีจะมีพนักงานที่ใจบุญนำเศษอาหารเหลือจากโรงอาหารในบริษัทมาให้สุนัขทุกตัวจนปัจจุบันสุนัขมีจำนวน 28ตัว อยู่มาวันนึง ผู้จัดการทั่วไปของฟาร์มดังกล่าวพบเห็นพนักงานท่านนึงกำลังเทอาหารลงพื้นดินข้างถนน จึงถ่ายภาพเศษอาหารเหลือที่พนักงานนำไปให้สุนัขกิน แล้วนำเรื่องไปแจ้งกรรมการผู้จัดการ จึงทำให้พนักงานคนดังกล่าวถูกตักเตือนและสั่งห้ามพนักงานทุกคนในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง นำเศษอาหารไปให้สุนัขโดยเด็ดขาด ถ้าพนักงานคนใดฝ่าฝืน จะถูกไล่ออกทันที ซึ่งพนักงานทั้งหมดในฟาร์มประมาณ150คน เหตุการณ์ดังกล่าวจึงทำให้สุนัขเริ่มทยอยตายไป2-3ตัวเพราะความหิวโหยและบางตัวผอมโซ ช่วยผมด้วยครับขอความกรุณาจริงๆ...เนื่องจากพนักงานที่อยู่ในบริษัทไม่กล้าแอบให้อาหารครับ กลัวถูกไล่ออก ส่วนผมเองพยายามที่จะช่วยนำอาหารเม็ดไปให้ครับแต่ไม่เพียงพอ จึงเรียนขอความอนุเคราะห์ครับผม 0837561498

โหวตองค์กร

5
เรื่องจริงของเเพนด้าค่ะ เขาเป็นหมามีเจ้าของ. (เจ้าของเขาอยู่ข้างๆบ้านเรา) ตอนเด็กๆสามีเราจะขอเขามาเลี้ยงเอง เเต่เขาไม่ให้เพราะเห็นว่าเเพนด้าน่ารักขนปุกปุยมาก. อยากจะเลี้ยงหมาสวยๆไว้เอง เจ้าของขี้เหนียวมาก เขาถูกเลี้ยงอดๆอยากๆนานๆจะได้กิน กินก็กินเเบบเดนๆอาหารก็กองไว้ที่ทราย. ร่างกายจึงผอมไม่มีเเรง เลี้ยงได้เลวมาก พอเราเรียกจะให้เเพนด้ามากินข้าวที่บ้านเรา เขาก็ตะคอกไล่ให้เเพนด้ากลับเข้าบ้านไป เเพนด้าก็เดินกลับไปเเบบหิวโหย. สายตาน่าสงสารมาก เราสงสารมากเเต่ทำอะไรไม่ได้เพราะเขารักเจ้าของเขามากๆ. เเพนด้าเข้ากันได้กับทุกคน ซื่อสัตย์ เเละฉลาดมาก ตอนนี้เขาโดนหมาตัวอื่นรุมกัดเพราะไม่มีเเรง. จนเเผลเน่า หนอนยั่วเยี่ย กลิ่นเหม็นเน่ามากๆ เขาจะกลับบ้านก็โดนเจ้าของไล่ไม่ให้อยู่เพราะรังเกียจ เเถมยังไม่ให้กินอีกกะจะให้ทรมานตายไปเอง. ตอนนี้เลยมาเเอบนอนอยู่หลังบ้านเรา. เพราะไปอยู่ที่ไหนไม่ได้อีกเเล้ว เราพยายามที่จะใส่ยาให้เขาเเต่เเผลก็ไม่ดีขึ้น ต้องพาเขาไปรักษากับหมอคะ เเต่เราไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษา จึงขอความสงสาร ความเห็นใจจากเพื่อนๆที่มีจิตใจเมตตาต่อสัตว์ ช่วยเหลือเเพนด้ากันคนละเล็กละน้อย. เพื่อต่อชีวิตให้กับเพื่อนของเราตัวนี้ด้วยเถอะนะคะ. เเล้วจะอัพเดตอาการของเขาเรื่อยๆคะ. สรายุทธ นาคถนอม. กรุงไทย. 801-0-85215-5. line beersujinan. facebook: เบียร์ ศุจินันท์. คีรีเพ็ชร 083-3944-631

โหวตองค์กร

5
วันนี้ผมเจอนกเค้าบาดเจ็บปีกอยู่ในหมู่บ้านกลัวสนุขกัดเลยเก็บมาใส่กรงไว้หวังรอแผลหายจะส่งคืนธรรมชาติแต่ไม่มีไรให้มันกินนอกจากปลาตัวเล็กๆแต่ก้ไม่รุ้ว่ามันกินหรือป่าว และไม่รู้แน่ชัดว่าชื่อาายพันอะไร แต่ตัวใหญ่ เกรงเป็นสัตว์สงวนจึงมาขอคำแนะนำ ติดต่อกลับ line : jaypro945

โหวตองค์กร

3
ขอความกรุณาด้วยค่ะ หมาโดนทำร้ายเลือดออกจมูกไหลเป็นก้อนๆสงสารมากไม่รู้จะติดต่อใครได้บ้าง ใกล้บ้านไม่มีคลีนิกสัตว์เลยไปลำบากมากแนะนำด้วยนะคะ0872430047

โหวตองค์กร

4
น้องหมา ไม่มีเจ้าของตั้งครรด้วย มีอาการไตวายผ่าฝีที่ขาหลัง นอน ร.พ 2 วันเเล้วครับ ค่าใช้จ่ายสูงมากพอจะหาทางช่วยได้ไหมครับ

โหวตองค์กร

5
กทม ครับ ติดต่อเบอร์ นี้ครับ 0821450282 ขอบพระคุณที่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกครับ

โหวตองค์กร

5
บริเวณบ้านมีสุนัขตัวหนึ่งที่มักจะถูกผูกไว้หน้าบ้านเสมอเลยค่ะ ทั้งวัน ทั้งคืน มักจะส่งเสียงเห่า ร้องอย่างเจ็บปวดตลอดเลยค่ะ บางทีเจ้าของที่เป็นพวกพนักงานก็จะเอาไม้กวาดหรืออย่างอื่นตีที่หัวไม่ก็ที่ตัวค่ะ ฉันได้ลองไปนั่งเล่นกับสุนัขตัวนั้นดู มันเป็นสุนัขที่ดีมากเลยนะคะ ไม่เห่าใส่คนแปลกหน้า ขี้อ้อน เป็นสุนัขที่นิสัยดีเลยค่ะ และเมื่อสักครู่สุนัขตัวนี้ก็ถูกตีอีกแล้วทั้งๆที่มันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลย อยากใฟ้สมาคมมาช่วยเหลือสุนัขตัวนี้หน่อยนะคะ รบกวนช่วยติดต่อมาที่ Email:aorzzii@gmail.com

โหวตองค์กร

5
ขออนุญาติแก้ไขemailเมื่อสักครู่นะคะ aorzzii3@gmail.com

โหวตองค์กร

5
โทรศัพท์ไปแจ้งเบาะแส การกระทำผิด พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ฯ แต่ จนท.ตอบว่าไม่สามารถจะช่วยไรได้ เพราะเหตุยังไม่เกิด และก็ไม่มีแนวทางช่วยเหลือเลย ถามว่า ตั้งองค์กรมาเพื่อหาเงินบริจาคอย่างเดียวหรือ

โหวตองค์กร

5
วันที่ดีทุกคน Am ที่นี่เพื่อแบ่งปันพยานของผมสิ่งที่หลวงพ่อไว้วางใจที่ดีสำหรับฉัน ชื่อของฉันคือลิซ่ามาเรีย fluis am จากประเทศไทยและฉันเป็นแม่ของลูก 3 คนและฉันสูญเสียสามีของฉันในปีที่ผ่านมา 2 มิถุนายนและสิ่งที่ยากมากสำหรับฉันและลูก ๆ ของฉันดังนั้นเมื่อผมออนไลน์เพื่อหาเงินกู้และฉันตก อยู่ในมือของการหลอกลวงที่ฉันถูกหลอกลวงมากกว่า $ 90,000.00 ดอลลาร์ทั้งหมดเข้าถึงสามีของฉันที่เอาไปจากเราโดยพี่น้องของเขาหวังทั้งหมดก็หายไปและฉันและลูก ๆ ของฉันที่กำลังนอนหลับอยู่บนถนนจนถึงวันที่ซื่อสัตย์หนึ่งเมื่อฉันได้พบกับเพื่อนคนนี้ ของฉันที่แนะนำฉันไป บริษัท ซื่อสัตย์ที่ช่วยให้ผมได้รับเงินกู้ใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าโดยไม่ต้องเลย์ใด ๆ ฉันตลอดไปจะจะขอบคุณพระ God'stime Alisha คุณสามารถติดต่อเธอผ่านทาง email: pastorgodtimeloanfirms@gmail.com เธอไม่เคยรู้กำลังทำเช่นนี้สำหรับเธอ แต่ฉันก็ต้องทำเพราะคนจำนวนมากออกมีผู้ที่อยู่ในความต้องการออกเงินกู้ ติดต่อกับเธอโดยเร็ว
สวัสดิ์ดีคะ...อยากให้ช่วยน้องช้างที่เขาเอามาเรี่ยไรข้างถนน สงสารน้อง เห็น 2 วันแล้วคะ ตอนนนี้อยู่ ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชันภูมิ ถนนสายนี้รถกเยอะมากคะ กลัวรถชน ช่วยน้องช้างด้วยนะคะ ไม่อยากเห็นสัตว์ป่าต้องมาเดินข้างถนน ทุกชีวิตมีค่า... 14/01/2016

โหวตองค์กร

5
ที่ไหนรับเคสช่วยเหลือวัวกะลังจะถูกฆ่าได้ไหมคะ
กฎหมายคุ้มครองสุนัข มีการลงโทษผู้เลี้ยงหรือเปล่า สุนัขของเขามา ใช้หน้าบ้านผมเป็น สุขา หน้าบ้านผมเป็นร้านขายของครับบางครั้งก็เห่าไล่ลูกค้านะครับ และปล่อยให้วิ่งไล่คนที่ปั่นจักรยานที่เห็นบ่อยเด็กปั่นจักรยานริมถนนถ้าเด็กตกใจรถตามหลังมาอะไรจะเกิดขึ้นหรือเดินริมถนน เจ้าของก็รับรู้แต่ยังปล่อยให้สุนัขทำแบบนี้จะต้องแก้ไขอย่างไรไม่มีการปรับหรือครับที่สุนัขไปทำที่ส่วนตัวหรือที่สาถรณะสกปกไม่มีกฎหมายนี้หรือครับ ( กฎหมายบังคับผู้เลี้ยงด้วยเพื่อความปลอยภัยของทุกคนและความสะอาดของทางเท้าและที่สาถารณ ) เห็นมีแต่ห้ามคนทำร้ายสุนัข แต่กฎบังคับผู้เลี้ยงสุนัขที่มีสุนักขต้องไปขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นสุนักผู้ใดจะได้ตามได้ด้วยครับเพื่อสุนักไปทำร้ายผู้อื่นแต่ปัดไปว่าสุนัขจอนจัดก็เอาผิดกับใครไม่ได้และป้องกันการเลี้ยงสุนัขแบบทิ้งขว้างด้วย

โหวตองค์กร

2
องค์กร Citi ทางการเงินอยู่ที่นี่อีกครั้งกับข้อเสนอเงินกู้ฉ่ำของเรา เป้าหมายของเราคือการเสริมสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญของทั้งหมดตามกฎหมาย และบุคคลธรรมดาที่ออกกำลังกายของกิจกรรมการสร้างรายได้ผ่าน บทบัญญัติของเครดิตและไมโครการเงิน เราเป็นองค์กรทางการเงิน ความมุ่งมั่นในการช่วยให้บุคคลและ บริษัท แก้ปัญหาทางการเงินและความยากลำบากให้คุณมีความร้ายแรงและมีความน่าเชื่อถือ ส่งงานของคุณสำหรับเครดิต เรามีทั้งที่จำหน่ายของคุณ อัตราดอกเบี้ยของเราคือ 2% เป็น 15% ขึ้นอยู่ ในการกู้ยืมเงิน เรามีเงินทุนของ $ 1,000,000 เราต้องการที่จะให้คุณ ท่านที่ยังถูกปฏิเสธโดยธนาคารเพราะบันทึกของคุณไม่ตรงกับ สถานะของพวกเขามากกว่าความกังวลในขณะนี้เพราะเงื่อนไขการจัดหาเงินกู้ของฉัน มีความเรียบง่ายและเข้าถึงทุกคน ติดต่อเราตอนนี้ในอีเมลของเรา Citigroup@qualityservice.com โทรศัพท์: +447087690378 Citigr.wordpress.com
มนุษย์ถูกสุนัขจรจัดรุมกัด ได้รับบาดเจ็บ ถามว่าจะเรียกร้องค่ารักษาค่าเสียหายจากกลุ่มพิทักษ์สัตว์หรือองค์กรเกี่ยวกับสัตว์หรือจากค่าปรับที่มนุษย์ทำร้ายสุนัขได้หรือไม่ หรือใครเป็นผู้รับผิดชอบ
อยากแจ้งเรื่องสัตว์ถูกทรมานคะ เป็นสุนัขไซบีเรียน ถูกเจ้าของขังไว้ในบ้าน หลายวัน ส่งเสียงร้องทั้งกลางวันกลางคืน มาหลายวัน เป็นแบบนี้บ่อยครั้ง เจ้าของสุนัขไม่อยุ่บ้าน บ้านใกล้เคียงพยายามเอาข้าวน้ำไปให้ ถ้าเจ้าของสุนัขมาพบก้อจะต่อว่า สุนัขตากฝน ร้องเสียงดังตลอดเวลา ชาวบ้านเดือนร้อนมากคะ อยากให้เข้าไปตรวจสอบ หรือช่วยเหลือสุนัข ในหมู่บ้านเดอะวิลเลต2 ซอย5 โครงการของอารียา ติดเมกาบางนาคะ
สาธุ

โหวตองค์กร

5
สมาคมฯ มีการนำสินค้าของที่ระลึกการกุศล ออกจำหน่ายด้วยหรือไม่คะ เนื่องจากเห็นมีสินค้ามาจัดจำหน่าย แต่ไม่แน่ใจว่า ใช่ของสมาคมฯ จริงหรือเปล่าค่ะ
ผมอยู่หมู่บ้านชัยพฤกษ์(เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ ในหมู่บ้านมีสุนัขจรจัด อยู่ร้อยกว่าตัว ที่เข้ามาจากนอกหมู่บ้านและที่เจ้าของบ้านย้ายไปแล้วไม่ได้เอาสุนัขไปด้วย แล้วสุนัขเหล่านี้ก็ออกลูกหลาน คนในหมู่บ้านก็สงสารให้อาหารบางคนให้มากว่าสิบปีแล้ว แต่เมื่อ3วันที่แล้ว กรรมการหมูบ้านได้มาติดป้ายขนาดใหญ่ ห้ามให้อาหารสุนัข ใครให้จะถือว่าเป็นเจ้าของสุนัขและจะถ่ายรูปไว้ ทำให้บางคนหวาดกลัวไม่กล้าให้อาหารสุนัขทั้งที่เคยให้มากว่าสิบปีตอนนี้สุนัขเริ่มได้รับอาหารน้อยลง ไม่ทราบจะทำอย่างไรดีครับ
ผมนางลินดามัวร์ผู้ให้กู้สินเชื่อได้รับการรับรองผมจะนำเสนอเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและภาคประชาชนที่อยู่ในความต้องการของความช่วยเหลือทางการเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% สินเชื่อที่ไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ง่ายมากและ considerate.You จะไม่เสียใจอะไรในการทำธุรกรรมเงินให้กู้ยืมนี้เพราะผมจะทำให้คุณยิ้มได้ บริษัท ของเรามีการบันทึกจำนวนมากของนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการทางการเงินชั้นแรกให้กับลูกค้าของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของการเผยแพร่เงินกู้และการจัดหาเงินทุนสำหรับบุคคลและ บริษัท เราได้นำอุตสาหกรรมป่วยกลับไปใช้ชีวิตและเรากลับคิดทางธุรกิจที่ดีโดยการให้เงินทุนสำหรับการเริ่มต้นของพวกเขาขึ้น เรามีเครือข่ายของนักลงทุนที่มีความเต็มใจที่จะให้เงินทุนของสิ่งที่จำนวนบุคคลและองค์กรที่จะเริ่มต้นธุรกิจและการดำเนินงาน E-mail: lindamooreloans@gmail.com ฉันต้องการให้คุณเข้าใจความจริงที่ว่าผมนางลินดามัวร์จะออกไปช่วยให้สิทธิพิเศษทางการเงินน้อยที่จะได้รับกลับในการติดตามโดยการให้ทุกประเภทของเงินให้กู้ยืมแก่พวกเขา (EG) จำนองสินเชื่อบ้าน , สินเชื่อธุรกิจ, สินเชื่อที่ไม่ดีเครดิตสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์, เงินทุนหมุนเวียนเริ่มต้นขึ้นเงินให้กู้ยืมก่อสร้าง, สินเชื่อรถยนต์, สินเชื่อโรงแรมและนักศึกษากู้ยืมสิ่งที่คุณรอให้เร็วที่สุดว่าทำไมคุณไม่ลอง บริษัท เงินกู้นางลินดามัวร์ และเป็นอิสระจากหนี้ของลูกค้าที่สนใจควรติดต่อเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ (lindamooreloans@gmail.com) แล​​ะฉันจะช่วยให้คุณมีการกู้ยืมเงินความต้องการของคุณถูกส่งให้ผมในวันนี้และคุณจะดีใจที่คุณได้

โหวตองค์กร

5
องเรียนเรื่อง"ม้า"ครับ รร.อนุบาลดอนเมืองบริรักษ์ เลี้ยงม้า จำนวน 1 ตัว แต่ปล่อยปละไม่ค่อยดูแลให้อาหาร ต้องคอยให้ชาวบ้านแถวนั้นช่วยเอาอาหารมาป้อนให้ นอกจากนี้ไม่รู้ว่ามีการฉีดยาอะไรให้บ้างหรือเปล่า อยากให้ราชการมาดูแลหน่อย สงสารครับ มีอยู่ตัวเดียว
เพื่อนเราไปทำบุญที่วัด วัดหนึ่ง แล้วเห็นม้าขาหัก นอนรอความตาย ไม่มีใครสนใจ ใครพอจะทีลู่ทางช่วยแนะนำด้วยนะคะ....สงสาร
สวัสดีครับ ผมอยากให้ใครก็ได้มาช่วยตรวจสอบ หมาบ้านผมเหมือนโดนทำร้ายมีแผลเหมือนรอยโดนของมีคมฟันเข้าที่หัวเมื่อตอนเช้าของวันนี้ คาดว่าหน้าจะเป็นคนในหมู่บ้านครับ เพราะในระแวกบ้านผมมีแค่ 4-5 หลังคาเรือนเองครับ บ้านผมอยู่ที่41/2หมู่8 บ้าน.ดงโมกข์ ต.บ้านสระ เขต.สามชุก สุพรรณบุรี 72130 ครับ

โหวตองค์กร

5
สวัสดีครับ ผมอยากให้ใครก็ได้มาช่วยตรวจสอบ หมาบ้านผมเหมือนโดนทำร้ายมีแผลเหมือนรอยโดนของมีคมฟันเข้าที่หัวเมื่อตอนเช้าของวันนี้ คาดว่าหน้าจะเป็นคนในหมู่บ้านครับ เพราะในระแวกบ้านผมมีแค่ 4-5 หลังคาเรือนเองครับ บ้านผมอยู่ที่41/2หมู่8 บ้าน.ดงโมกข์ ต.บ้านสระ เขต.สามชุก สุพรรณบุรี 72130 ครับ

โหวตองค์กร

5
ประเทศไทยมีการใช้เขาเลียงผาในการทำ เดือยไก่ชน ในภาคใต้เกือบทุกจังหวัด รวมทั้งสนามชนไก่ ลาดหลุมแก้ว มีเขาเลียงผาอยู่ในการครอบครองของบุคคล ที่เป็นช่างทำเดือยไก่ใต้เป็นจำนวนมาก ช่วยตรวจสอบและเรียกร้องให้เลิกใช้เขาเลียงผาเพื่อลดการฆ่าเลียงผาด้วย เถิด

โหวตองค์กร

5

รายการเลขหน้า

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น