สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์

  • สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์

    สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์(ฺBuriram Association of the Blind) เป็นตัแทนองค์กรของคนตาบอดในจังหวัดเพื่อร่วมมือประสานงานกับองค์กรอื่นๆทั้งของภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและเป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดให้มีอาชีพ 

ร่วมโหวตและแสดงความคิดเห็นด้านล่าง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรนี้

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

ต.395/2546

ปีที่ก่อตั้ง: 

2549

จำนวนพนักงาน: 

4

ขนาดองค์กร: 

เล็ก

แนะนำองค์กร

สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์(ฺBuriram Association of the blind)  จัดตั้งสมาคมขึ้นเมื่อ ปี 2549 จดทะเบียนเลขที่ ต.395/2546  เป็นตัวแทนองค์กรของคนตาบอดในจังหวัดเพื่อร่วมมือประสานงานกับองค์กรอื่นๆทั้งของภาครัฐและเอกชนในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและเป็นองค์กรที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดให้มีอาชีพและเป็นองค์กรที่เผยแพร่ข้อมูลต่างๆไปสู่ชุมชนส่งเสริมด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อคนตาบอดได้รับสิทธิประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการสนับสนุนคนตาบอดให้มีส่วนร่วมและรับประโยชน์จากกิจกรรมการกีฬานันทนาการการรับข้อมูลข่าวสารทั่วไปผ่านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับอักษรเบรลล์  เสนอปัญหาและความต้องการของคนตาบอดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบส่งเสริมให้สมาชิกจำหน่ายสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1.ส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มของคนตาบอด  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพอิสระของคนตาบอดเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 

2.พัฒนาความรู้ด้านการเกษตรและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรแก่คนตาบอดและครอบครัว

3.เป็นตัวแทนของคนตาบอดในจังหวัด  เพื่อร่วมมือประสานงานกับองค์กรของคนตาบอดอื่น ๆ  องค์กรทั่วไปทั้งของรัฐและเอกชนในกิจกรรมการพัฒนาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนตาบอดสู่ชุมชน

4. ส่งเสริมสนับสนุนความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาและอาชีพเพื่อคนตาบอดได้รับสิทธิประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

5. สนับสนุนคนตาบอดให้มีส่วนร่วมและรับประโยชน์จากกิจกรรมการกีฬานันทนาการการรับข้อมูลข่าวสารทั่วไปผ่านระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ  โดยเฉพาะสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับอักษรเบรลล์  เสนอปัญหาและความต้องการของคนตาบอดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 6.ส่งเสริมให้สมาชิกจำหน่ายสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย

 

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

  • คนพิการ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

  • เงิน

เปิดรับบริจาคออนไลน์

ปิด

แสดงความคิดเห็น

คะแนน
CAPTCHA
คำถามนี้เป็นการทดสอบว่าคุณไม่ใช่ spam
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น