มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  เป็นองค์กรสาธารณกุศลหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกในประเทศไทย

ข้อมูลองค์กร

ประเภท: 

หมายเลขจดทะเบียนองค์กร: 

112

ปีที่ก่อตั้ง: 

2495

จำนวนพนักงาน: 

5

ขนาดองค์กร: 

กลาง

แนะนำองค์กร

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27  ตุลาคม  2495  โดย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น   มาลากุล , ท่านผู้หญิงละเอียด  พิบูลสงคราม  , พลอากาศโท น.พ.สดับ   ธีระบุตร  , ม.ร.ว.หญิงเสริมศรี   เกษมศรี  และคณะกรรมการอีกหลายท่าน

วัตถุประสงค์ขององค์กร

1.  สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของคนหูหนวก  โดยไม่จำกัดเพศ  สัญชาติและศาสนา
2.  ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมครูสอนคนหูหนวก
3.  ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าโรคเกี่ยวกับหู  และการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนหูหนวก
4.  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหูหนวก
5.  ส่งเสริมคนหูหนวก ให้มีอาชีพเต็มตามศักยภาพ
6.  ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุเคราะห์คนหูหนวก

รูปแบบกิจกรรม/การทำงานของเรา

 1. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างครบวงจร
 2. ตรวจการได้ยิน และการวินิจฉัยแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 3. บริการเครื่องช่วยฟังและอุปกรณ์ประกอบเครื่องช่วยฟัง
 4. แนะแนวแก่ผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดูเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
 5. แนะแนวด้านการศึกษาและอาชีพ
 6. ศึกษาและวิจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน
 7. ด้านสารสนเทศเกี่ยวกับคนหูหนวก
 8. เพื่อเป็นศูนย์ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษ

พื้นที่ที่เราดำเนินการอยู่

ทั่วประเเทศ

หมวดหมู่องค์กร

กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายขององค์กร

 • คนพิการ

ทรัพยากรการทำงานที่เราต้องการ

 • เงิน
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • อุปกรณ์การเรียน
 • อุปกรณ์กีฬา
 • วารสารและหนังสือ
 • สื่อการเรียนรู้
 • เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
 • ข้าวสารอาหารแห้ง
 • ยารักษาโรค
 • อื่นๆ

ติดต่อ/ที่อยู่

แผนที่: 

ที่ตั้ง: 

137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

จังหวัด: 

กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์: 

10300

เบอร์โทรศัพท์หลัก: 

022415169

เบอร์โทรสาร: 

022436695

ชื่อผู้ติดต่อ: 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

อีเมลผู้ติดต่อ: 

info@deafthai.org
เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น