ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 8 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

ศูนย์ชาติพันธุ์ไทใหญ่
ระดับ
0.51
จาก 5
ตระกูลชาติพันธุ์ไทใหญ่ หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เลยไปถึงลุ่มน้ำสาละวิน...ดูรายละเอียด
ไทยกิฟวิ่ง ทำดีสุขใจ กับไทยกิฟวิ่ง
ระดับ
4.13
จาก 5
ไทยกิฟวิ่ง เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคมจิตอาสาและการให้...ดูรายละเอียด
สถาบันยุวโพธิชน
ระดับ
1.47
จาก 5
สถาบันยุวโพธิชน เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๘ เพื่อร่วมฉลองในโอกาสฉลองชาตกาล ๑๐๐ ปีของท่านอาจารย์พุทธทาส...ดูรายละเอียด
ศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตในชุมชนคริสตจักรเชียงดาว
ระดับ
0.67
จาก 5
เพื่อการดูแลและหนุนเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อและเด็กรวมทั้งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ โดยใช้หลักศาสนธรรมการสร้างคุณค่าในตนเอง...ดูรายละเอียด
คำว่าสงขลาฟอรั่มภาษาไทยและภาษาอังกฤษสีขาวอยู่ในรูปวงกลมคำพูดสีฟ้า
ระดับ
1.07
จาก 5
สงขลาฟอรั่ม องค์กรภาคประชาสังคม ปัจจุบันดำเนินโครงการดังนี้ โครงการพลังพลเมืองเยาวชน (The Young Citizen by Songkhla Forum )...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ภาพประกอบ
ระดับ
0.38
จาก 5
ให้ความช่วยเหลือปัญหาการกระทำความรุนแรง การละเมิดสิทธิเด็กและสตรีดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน
ระดับ
0.47
จาก 5
สร้างเครือข่าย และกระบวนการป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะตกเป็นเหยื่อ ให้รอดพ้นจากวิกฤต ของชีวิตโดยการ ส่งเสริมการศึกษา ในสายสามัญ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสา Generation of  Volunteer
ระดับ
1.17
จาก 5
Gen-V เกิดขึ้นจากการรวมตัวนักกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายกลุ่มทั้งนักดนตรีจากกลุ่มสลึง โครงการดนตรี กวี คีตา (TripleH Music)...ดูรายละเอียด