ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 181 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว Destiny Rescue Foundation
ระดับ
3.59
จาก 5
มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย เลขที่ กท 1329 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

โลโก้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ระดับ
4.40
จาก 5
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำงานส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย...ดูรายละเอียด
มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น
ระดับ
0.49
จาก 5
Recently also in Hamburg, Germany a Krohn-Foundation has been established in support of the Bangkok operation. For further...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

โลโก้กลุ่มไม้ขีดไฟ
ระดับ
1.45
จาก 5
กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มคนที่อยากเห็นเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต ที่จะสามารถเผชิญปัญหาทางสังคมได้ดูรายละเอียด
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
ระดับ
2.67
จาก 5
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย เด็กหญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ซึ่งกำพร้า...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
ระดับ
2.69
จาก 5
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ซึ่งมีหน้าที่ให้อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้งเป็นกำพร้า อนาถา ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ๗ ปี...ดูรายละเอียด
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ
2.95
จาก 5
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทยฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กทั้งด้านสุขอนามัย สติปัญญา อารมณ์และสังคม...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สัญลักษณ์มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ระดับ
4.59
จาก 5
มูลนิธิฯมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบำบัดฟื้นฟูให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้...ดูรายละเอียด
ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด

รายการเลขหน้า

 • หน้าที่ 1
 • ไปยังหน้า 2
 • ไปยังหน้า 3
 • ไปยังหน้า 4
 • ไปยังหน้า 5
 • ไปยังหน้า 6
 • ไปยังหน้า 7
 • ไปยังหน้า 8
 • ไปยังหน้า 9
 • ไปยังหน้า ถัดไป ›
 • ไปยังหน้า หน้าสุดท้าย »