ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 180 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

โลโก้กลุ่มไม้ขีดไฟ
ระดับ
1.45
จาก 5
กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มคนที่อยากเห็นเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต ที่จะสามารถเผชิญปัญหาทางสังคมได้ดูรายละเอียด
มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว Destiny Rescue Foundation
ระดับ
3.62
จาก 5
มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย เลขที่ กท 1329 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์
ระดับ
1.09
จาก 5
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 1 เมษายน 2509...ดูรายละเอียด
ชีวิตปลอดภัย อนาคตใส ก้าวไกลมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ระดับ
4.01
จาก 5
มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี...ดูรายละเอียด
ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด
Kuvanant Foundation
ระดับ
4.43
จาก 5
องค์กรดีเด่นด้านการสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2546 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูรายละเอียด
โลโก้กลุ่มปลาดาว
ระดับ
1.55
จาก 5
กลุ่มปลาดาว เป็นองค์กรพี่เลี้ยงในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในทุกๆด้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนภายในสังคมปัจจุบัน...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
ระดับ
2.81
จาก 5
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กชาย เด็กหญิง ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี ซึ่งกำพร้า...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

Universal Foundation for Persons with Disabilities Establishment
ระดับ
3.73
จาก 5
ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2541 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจประสบปัญหาล้มละลายและมีคนว่างงานเป็นจำนวนมาก...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร :