ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 4 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

มูลนิธิพัฒนนาอีสาน (NET  FOUNDATION)
ระดับ
1.57
จาก 5
มูลนิธิพัฒนาอีสาน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 657 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ดำเนินงานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี...ดูรายละเอียด
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ระดับ
1.46
จาก 5
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) หรือ Energy for Environment Foundation (EforE) เป็นหน่วยงานอิสระที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ภาพประกอบ
ระดับ
0.43
จาก 5
กรีนพีซดำรงอยู่เพราะโลกอันบอบบางใบนี้สมควรมีผู้ปกป้อง โลกต้องมีวิธีแก้ปัญหา ต้องการการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการลงมือทำ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร :