ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 167 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว Destiny Rescue Foundation
ระดับ
3.59
จาก 5
มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว ได้จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย เลขที่ กท 1329 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

คนทั่วไปคนพิการนั่งนถเข็นคนพิการใช้ไม้ค้ำยันจับมือกันสีเขียวตอง
ระดับ
3.10
จาก 5
ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ หรือชื่อเดิม ชมรมช่วยเพื่อนผู้พิการเชียงใหม่ เป็นองค์ของคนพิการเพื่อคนพิการ...ดูรายละเอียด
โลโก้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ระดับ
4.40
จาก 5
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำงานส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย...ดูรายละเอียด
มูลนิธิโวล์ฟกัง โครห์น
ระดับ
0.49
จาก 5
Recently also in Hamburg, Germany a Krohn-Foundation has been established in support of the Bangkok operation. For further...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

Pratthanadee Foundation (มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี)
ระดับ
4.23
จาก 5
มูลนิธิกลุ่มปรารถนาดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่สตรีเยาวชนหญิง โดยให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ.ฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับ
2.95
จาก 5
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทยฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กทั้งด้านสุขอนามัย สติปัญญา อารมณ์และสังคม...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สัญลักษณ์มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ระดับ
4.59
จาก 5
มูลนิธิฯมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบำบัดฟื้นฟูให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้...ดูรายละเอียด
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ระดับ
1.57
จาก 5
EDF หรือ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 โดยได้รับอนุมัติ จากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล...ดูรายละเอียด
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
ระดับ
2.84
จาก 5
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย...ดูรายละเอียด

รายการเลขหน้า

 • หน้าที่ 1
 • ไปยังหน้า 2
 • ไปยังหน้า 3
 • ไปยังหน้า 4
 • ไปยังหน้า 5
 • ไปยังหน้า 6
 • ไปยังหน้า 7
 • ไปยังหน้า 8
 • ไปยังหน้า 9
 • ไปยังหน้า ถัดไป ›
 • ไปยังหน้า หน้าสุดท้าย »