ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 33 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ McKean Rehabilitation Center
ระดับ
4.51
จาก 5
ให้การสนับสนุนผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับความสภาวะของแต่ละบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม...ดูรายละเอียด
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
ระดับ
2.93
จาก 5
มูลนิธิฯ ก่อตั้งด้วยเงินทุนพระราชทานจำนวน 110,143.75 บาท เมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ
3.25
จาก 5
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน...ดูรายละเอียด
มูลนิธิสันติสุข
ระดับ
1.87
จาก 5
มูลนิธิสันติสุข ( Santisuk Foundation ) เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 528 ของประกาศของกระทรวงการคลัง...ดูรายละเอียด
ศูนย์ชาติพันธุ์ไทใหญ่
ระดับ
0.51
จาก 5
ตระกูลชาติพันธุ์ไทใหญ่ หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เลยไปถึงลุ่มน้ำสาละวิน...ดูรายละเอียด
เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ระดับ
0.46
จาก 5
"เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย" เกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชนสำหรับการเคลื่อนไหว...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก
ระดับ
1.14
จาก 5
มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ให้การอบรมแก่แกนนำเด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคคลากรจากองค์กรต่างๆ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิบ้านอารีย์
ระดับ
0.23
จาก 5
มูลนิธิบ้านอารีย์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร :