ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 33 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

Celebrating  50th Anniversary of Voice of Peace, Media Ministry, Chiang Mai, Thailand. Slogan: Running towards the goals to be effective ministry in Thailand.
ระดับ
3.74
จาก 5
*เนื้อหาภาษาไทยกำลังจะถูกแปลเร็วๆนี้
สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ McKean Rehabilitation Center
ระดับ
4.51
จาก 5
ให้การสนับสนุนผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับความสภาวะของแต่ละบุคคล ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม...ดูรายละเอียด
ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด
เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ระดับ
0.46
จาก 5
"เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย" เกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชนสำหรับการเคลื่อนไหว...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

เครือข่ายอาสาพัฒนาเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์)
ระดับ
1.60
จาก 5
เครือข่ายอาสาพัฒนาเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นชุมชนคริสเตียนไทยที่รวมกลุ่มกัน เพื่อทำศาสนกิจคริสเตียน (...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิบ้านอารีย์
ระดับ
0.23
จาก 5
มูลนิธิบ้านอารีย์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก
ระดับ
1.14
จาก 5
มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ให้การอบรมแก่แกนนำเด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคคลากรจากองค์กรต่างๆ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิสันติสุข
ระดับ
1.87
จาก 5
มูลนิธิสันติสุข ( Santisuk Foundation ) เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 528 ของประกาศของกระทรวงการคลัง...ดูรายละเอียด