ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 33 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

เครือข่ายอาสาพัฒนาเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์)
ระดับ
1.60
จาก 5
เครือข่ายอาสาพัฒนาเยาวชนและครอบครัว (องค์กรสาธารณประโยชน์) เป็นชุมชนคริสเตียนไทยที่รวมกลุ่มกัน เพื่อทำศาสนกิจคริสเตียน (...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด
เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ระดับ
0.46
จาก 5
"เครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย" เกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการมีองค์กรประสานงานในภาคประชาชนสำหรับการเคลื่อนไหว...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ศูนย์ชาติพันธุ์ไทใหญ่
ระดับ
0.51
จาก 5
ตระกูลชาติพันธุ์ไทใหญ่ หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีถิ่นฐานดั้งเดิม อยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขง เลยไปถึงลุ่มน้ำสาละวิน...ดูรายละเอียด
มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก
ระดับ
1.14
จาก 5
มูลนิธิคิดเพื่อเด็ก ให้การอบรมแก่แกนนำเด็กและเยาวชน รวมทั้งบุคคลากรจากองค์กรต่างๆ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิสันติสุข
ระดับ
1.87
จาก 5
มูลนิธิสันติสุข ( Santisuk Foundation ) เป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 528 ของประกาศของกระทรวงการคลัง...ดูรายละเอียด
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับ
2.93
จาก 5
"ยุว" แปลว่า "ผู้เยาว์" "พุทธิกะ" แปลว่า "ผู้ที่นับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า" "ยุวพุทธิก" จึงมีความหมายว่า "...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สถาบันยุวโพธิชน
ระดับ
1.47
จาก 5
สถาบันยุวโพธิชน เกิดขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๘ เพื่อร่วมฉลองในโอกาสฉลองชาตกาล ๑๐๐ ปีของท่านอาจารย์พุทธทาส...ดูรายละเอียด