ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 76 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

โลโก้ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.)
ระดับ
1.38
จาก 5
สิทธิในสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์เป็นหัวใจสำคัญของการมีสุขภาพดีสำหรับผู้หญิง แต่ทุกวันนี้ผู้หญิงไทยยังคงเจ็บป่วย พิการ...ดูรายละเอียด
คนทั่วไปคนพิการนั่งนถเข็นคนพิการใช้ไม้ค้ำยันจับมือกันสีเขียวตอง
ระดับ
3.10
จาก 5
ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ หรือชื่อเดิม ชมรมช่วยเพื่อนผู้พิการเชียงใหม่ เป็นองค์ของคนพิการเพื่อคนพิการ...ดูรายละเอียด
มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย
ระดับ
1.60
จาก 5
ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเกี่ยวกับค่ายา ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการผ่าตัดเปลี่ยนไตดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

FOLK DOCTOR FOUNDATION
ระดับ
1.68
จาก 5
มูลนิธิหมอชาวบ้าน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ที่เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนและบุคลากรสาธารณสุข ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

รูปดอกบัว
ระดับ
0.43
จาก 5
เพื่อช่วยเหลือ เป็นที่พักพิงให้สัตว์ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิพัฒนนาอีสาน (NET  FOUNDATION)
ระดับ
1.57
จาก 5
มูลนิธิพัฒนาอีสาน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 657 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ดำเนินงานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี...ดูรายละเอียด
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
ระดับ
2.99
จาก 5
มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินี
ระดับ
0.41
จาก 5
ในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีประชาชนผู้จงรักภักดีจากทุกท้องที่ได้พร้อมใจกันร่วมบริจาค...ดูรายละเอียด