ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 11 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

รถกับขาวเหล้า
ระดับ
0.49
จาก 5
รณรงค์ให้คนไทยรับรู้ถึงอันตรายจาก การเมาสุราแล้วออกไปขับรถเพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ
3.25
จาก 5
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน...ดูรายละเอียด
มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า
ระดับ
3.88
จาก 5
มูลนิธิ อะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสใน 3...ดูรายละเอียด
APSW-Thailand
ระดับ
4.61
จาก 5
สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...ดูรายละเอียด
ีฺ๊๊๋UNHCR
ระดับ
3.24
จาก 5
สมัชชาแห่งสหประชาชาติก่อตั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอชซีอาร์ขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2493...ดูรายละเอียด
รูปหัวใจหลากสีหลายขนาดประกอบเป็นรูปคนพิการนั่งบนรถเข็นพู้พิการ
ระดับ
0.61
จาก 5
กองทุนบุญทันตาคือใคร เพื่ออะไร ? เพื่อเป็นที่รองรับการรวมตัวของกลุ่มบุคลในหลากหลายอาชีพในรูปแบบสาขาต่างๆ...ดูรายละเอียด
ปรมาจารย์
ระดับ
0.42
จาก 5
มูลนิธิฯเป็นองค์กรการกุศล ใ นเครือสมาคมพุทธมามกสงเคราะห์ ์การกุศลแห่งประเทศไทย ลำดับที่ 18 ใน 57 ลำดับ เขตรับผิดชอบอำเภอเมือง...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ภาพประกอบ
ระดับ
0.43
จาก 5
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเป็นองค์กรการกุศล สังคมสงเคราะห์ขนาดใหญ่มีผลงานการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เอื้ออำนวยประโยชน์...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ภาพประกอบ
ระดับ
0.37
จาก 5
ทำงานช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือในสภาวะฉุกเฉิน การบาดเจ็บ บรรเทาสาธารณภัยต่างๆดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร :