ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 20 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
ระดับ
1.82
จาก 5
มูลนิธิกระจกเงาคือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านสังคมมาตั้งแต่ ปลายปี 2534 ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา...ดูรายละเอียด
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ระดับ
2.96
จาก 5
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิตประกาศโฆษณาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ และ...ดูรายละเอียด
มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า
ระดับ
3.90
จาก 5
มูลนิธิ อะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสใน 3...ดูรายละเอียด
มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย :: Thai Environmenral Corporation Foundation (Envcorp)
ระดับ
1.82
จาก 5
เมล็ดพันธุ์เล็กๆ ที่เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ที่ชื่อ มูลนิธิกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย...ดูรายละเอียด
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ระดับ
2.93
จาก 5
ปัจจุบันได้พัฒนาต้นแบบการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อย่างครบวงจร ตั้งแต่ก่อนเกิดภัย ด้วยการเฝ้าระวังภัย การเตือนภัย...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ระดับ
3.25
จาก 5
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation of Thailand) เป็นองค์กรคริสเตียนสาธารณกุศลเพื่อการพัฒนาเด็ก ครอบครัว ชุมชน...ดูรายละเอียด
ศูนย์ประสานงานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก3จังหวัดชายแดนภาคใต้
ระดับ
0.75
จาก 5
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
ระดับ
1.52
จาก 5
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ โดยไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม 2542...ดูรายละเอียด