ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 15 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

โลโก้มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
ระดับ
4.40
จาก 5
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ทำงานส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในสังคมไทย...ดูรายละเอียด
The logo is made up of "ML" with curve lines and bright colors.
ระดับ
1.33
จาก 5
*เนื้อหาภาษาไทยกำลังจะถูกแปลเร็วๆนี้
ช้างสองเชือกใช้งวงรองรับใต้เศวตฉัตร มีตัวเลข 50 ด้านล่าง
ระดับ
2.99
จาก 5
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2539 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว...ดูรายละเอียด
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
ระดับ
1.82
จาก 5
มูลนิธิกระจกเงาคือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านสังคมมาตั้งแต่ ปลายปี 2534 ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา...ดูรายละเอียด
ไทยกิฟวิ่ง ทำดีสุขใจ กับไทยกิฟวิ่ง
ระดับ
4.13
จาก 5
ไทยกิฟวิ่ง เป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมฐานข้อมูลองค์กรเพื่อสังคมในประเทศไทย ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมสังคมจิตอาสาและการให้...ดูรายละเอียด
สัญลักษณ์ของวงโคจรของอะตอม มีสามเหลี่ยนเป็นยอด และชื่อพสวท.
ระดับ
0.71
จาก 5
มูลนิธิ พสวท. คือ มูลนิธิพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูรายละเอียด
รูปตัวเอเล็ก
ระดับ
0.34
จาก 5
มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตเพื่อโรงเรียนและชุมชน พัฒนามาจากโครงการไอทีพีซีเน็ตเดย์...ดูรายละเอียด
เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนว่า TISPA มีธงชาติไทยล้อมรอบ
ระดับ
0.47
จาก 5
สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ต...ดูรายละเอียด
มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ระดับ
0.46
จาก 5
ส่งเสริมความก้าวหน้าทาง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูรายละเอียด
ภาพประกอบ
ระดับ
0.43
จาก 5
สมาคมได้ประกอบกรณียกิจ ตามวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี เช่น ได้จัดการออกวารสารวิทยาศาสตร์ ประจำเดือน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์...ดูรายละเอียด