ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 82 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

โลโก้กลุ่มไม้ขีดไฟ
ระดับ
1.45
จาก 5
กลุ่มไม้ขีดไฟ กลุ่มคนที่อยากเห็นเด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต ที่จะสามารถเผชิญปัญหาทางสังคมได้ดูรายละเอียด
โลโก้ พระอาทิตย์สีเเดงเจ็ดเเฉก เเสดงการตื่นรู้ของผู้คน
ระดับ
1.82
จาก 5
บางกอกฟอรั่ม มุ่งเน้นการจัดการความรู้ และจัดการเครือข่ายเรียนรู้ให้แก่กลุ่มพลเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ต่างๆ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สมาคมบ้านปันรัก
ระดับ
1.49
จาก 5
ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวบูรณาการความรู้ แลกเปลี่ยน และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด
เปลวไฟสีเหลืองล้อมรอบเลขหนึ่งไทยสีแดงขอบดำบนพื้นสีม่วง
ระดับ
1.60
จาก 5
สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน โดย ส่งเสริมการเรียนรู้ ของเยาวชน ให้เข้าใจความเป็นไปของสังคม เพื่อ บ่มเพาะพลเมืองรุ่นใหม่ ให้มี...ดูรายละเอียด
มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขง
ระดับ
1.03
จาก 5
มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขงเป็นมูลนิธิที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งได้รับใช้ชุมชนชนเผ่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547...ดูรายละเอียด
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย
ระดับ
0.52
จาก 5
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

รายการเลขหน้า