ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 82 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด
มูลนิธิพัฒนนาอีสาน (NET  FOUNDATION)
ระดับ
1.57
จาก 5
มูลนิธิพัฒนาอีสาน เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 657 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ที่ดำเนินงานพัฒนาชนบทมาตั้งแต่ปี...ดูรายละเอียด
เทใจดอทคอม
ระดับ
3.15
จาก 5
เทใจดอทคอมเป็นเว็บไชต์บริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นจริง...ดูรายละเอียด
ชีวิตปลอดภัย อนาคตใส ก้าวไกลมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ระดับ
4.19
จาก 5
มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี...ดูรายละเอียด
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
ระดับ
1.82
จาก 5
มูลนิธิกระจกเงาคือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านสังคมมาตั้งแต่ ปลายปี 2534 ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา...ดูรายละเอียด
โลโก้ พระอาทิตย์สีเเดงเจ็ดเเฉก เเสดงการตื่นรู้ของผู้คน
ระดับ
0.82
จาก 5
บางกอกฟอรั่ม มุ่งเน้นการจัดการความรู้ และจัดการเครือข่ายเรียนรู้ให้แก่กลุ่มพลเมืองทั้งในกรุงเทพฯ และในพื้นที่ต่างๆ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย
ระดับ
0.52
จาก 5
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง แห่งประเทศไทย เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สมาคมบ้านปันรัก
ระดับ
1.49
จาก 5
ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวบูรณาการความรู้ แลกเปลี่ยน และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

เปลวไฟสีเหลืองล้อมรอบเลขหนึ่งไทยสีแดงขอบดำบนพื้นสีม่วง
ระดับ
1.60
จาก 5
สนับสนุนการพัฒนาเยาวชน โดย ส่งเสริมการเรียนรู้ ของเยาวชน ให้เข้าใจความเป็นไปของสังคม เพื่อ บ่มเพาะพลเมืองรุ่นใหม่ ให้มี...ดูรายละเอียด
รูปลูกศรเข้าเป็นวงกลม
ระดับ
0.43
จาก 5
มูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี มุ่งส่งเสริมสันติภาพที่สร้างสรรค์และสำเร็จขึ้นได้ด้วยมือของประชาชนรากหญ้า โดยการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้...ดูรายละเอียด