ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 15 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

ชีวิตปลอดภัย อนาคตใส ก้าวไกลมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ระดับ
4.01
จาก 5
มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี...ดูรายละเอียด
กลุ่มละครชุมชน "กั๊บไฟ"
ระดับ
1.93
จาก 5
ชุมชนมีเสรีภาพในการใช้สื่อที่หลากหลาย และสามารถสื่อสารขยายพื้นที่ทางสังคมเพื่อให้เกิดสันติสุขของมนุษยชาติดูรายละเอียด
รูปควายยิ้ม ยิงฟัน มีความสุข
ระดับ
0.63
จาก 5
สถานีควาย "สถานีประเทืองปัญญา สร้างการเรียนรู้ สถานีที่ควายทุกท่านจะเป็นที่ยอมรับ"ดูรายละเอียด
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
ระดับ
1.82
จาก 5
มูลนิธิกระจกเงาคือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านสังคมมาตั้งแต่ ปลายปี 2534 ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา...ดูรายละเอียด
Rainbow Dream GroupLogo of Rainbow Dream Group_Chiang Mai
ระดับ
1.85
จาก 5
เป็นกลุ่มองค์กรรากหญ้าที่งานในด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นหลักโดยมีพื้นที่การทำงานในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงดูรายละเอียด
รูปหน้าจั่วหลังคาบ้านไทยครอบอยู่บนต้นไม้ที่มีดอกอยู่ตรงกลาง
ระดับ
0.45
จาก 5
สมาคมพัฒนาชนบทสมบูรณ์แบบ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มีจุดประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนในชนบท ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...ดูรายละเอียด
รูปคนกำลังม้วนฟิล์ม
ระดับ
0.46
จาก 5
มูลนิธิหนังไทย ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ...ดูรายละเอียด
กลุ่มสื่ออารยะสร้างพลเมือง (Araya Media Citizen-AM-CIZ)
ระดับ
0.48
จาก 5
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติในภาคประชาสังคม โดยมุ่งเน้นทำงานเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาคพลเมือง (Civic...ดูรายละเอียด