ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 57 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

เทใจดอทคอม
ระดับ
3.15
จาก 5
เทใจดอทคอมเป็นเว็บไชต์บริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นจริง...ดูรายละเอียด
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ระดับ
1.57
จาก 5
EDF หรือ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 โดยได้รับอนุมัติ จากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล...ดูรายละเอียด
นักเรียนตาบอด มีโอกาสฉายพระรูปให้สมเด็จพระเทพฯ
ระดับ
1.63
จาก 5
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาจังหวัดนครราชสีมา)ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ
ระดับ
2.84
จาก 5
มูลนิธิกลุ่มอีซูซุส่งเสริมการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย...ดูรายละเอียด
สัญลักษณ์มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
ระดับ
4.59
จาก 5
มูลนิธิฯมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อบำบัดฟื้นฟูให้เด็กพิการสามารถช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้...ดูรายละเอียด
สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์
ระดับ
1.58
จาก 5
สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์(ฺBuriram Association of the Blind)...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองเจ้าโสมสวลีพระวรราชาทนัดดามาตุ
ระดับ
0.82
จาก 5
ศูนย์ให้การศึกษากับเด็กพเศษทุกประเภท เด็กออทิสติก เด็กสมาธิสั้น เด็กLD. เด็กดาวน์ซินโดรมดูรายละเอียด
รูปตา 2 ดวงและไม้เท้าสำหรับถือของคนพิการทางสายตา สีน้ำเงิน
ระดับ
0.58
จาก 5
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้ตอนล่าง ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการและด้านอาชีพ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร :