ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 57 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

Kuvanant Foundation
ระดับ
4.43
จาก 5
องค์กรดีเด่นด้านการสนับสนุนคนพิการ ประจำปี 2546 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูรายละเอียด
สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์
ระดับ
1.58
จาก 5
สมาคมคนตาบอดจังหวัดบุรีรัมย์(ฺBuriram Association of the Blind)...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สมาคมคนหูหนวกจังหวัดบุรีรัมย์
ระดับ
4.16
จาก 5
สมาคมคนหูหนวกจังหวัดบุรีรัมย์ (Buriram Association of Deaf) " เป็นองค์กรคนพิการที่เจาะจงเฉพาะคนหูหนวกในพื่นที่จังหวัดบุรีรัมย์...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

นักจัดรายการ
ระดับ
1.43
จาก 5
วิทยุชุมชนคนห้วยทราย เป็นองค์กรชุมชนด้านสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงหากำไร ทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ภูมิปัญญา ด้านสังคม...ดูรายละเอียด
เทใจดอทคอม
ระดับ
3.15
จาก 5
เทใจดอทคอมเป็นเว็บไชต์บริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นจริง...ดูรายละเอียด
Celebrating  50th Anniversary of Voice of Peace, Media Ministry, Chiang Mai, Thailand. Slogan: Running towards the goals to be effective ministry in Thailand.
ระดับ
3.74
จาก 5
*เนื้อหาภาษาไทยกำลังจะถูกแปลเร็วๆนี้
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ระดับ
1.57
จาก 5
EDF หรือ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา ก่อตั้งขึ้นในปี 2530 โดยได้รับอนุมัติ จากกระทรวงการคลังให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล...ดูรายละเอียด
คนทั่วไปคนพิการนั่งนถเข็นคนพิการใช้ไม้ค้ำยันจับมือกันสีเขียวตอง
ระดับ
3.10
จาก 5
ชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่ หรือชื่อเดิม ชมรมช่วยเพื่อนผู้พิการเชียงใหม่ เป็นองค์ของคนพิการเพื่อคนพิการ...ดูรายละเอียด
มูลนิธิดวงประทีป
ระดับ
4.02
จาก 5
มูลนิธิดวงประทีป เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กในทุกๆ ด้าน ดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมผู้ด้อยโอกาสกว่า 36 ปี...ดูรายละเอียด