ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 19 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด
เทใจดอทคอม
ระดับ
3.15
จาก 5
เทใจดอทคอมเป็นเว็บไชต์บริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นจริง...ดูรายละเอียด
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
ระดับ
1.82
จาก 5
มูลนิธิกระจกเงาคือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านสังคมมาตั้งแต่ ปลายปี 2534 ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา...ดูรายละเอียด
มูลนิธินาวาเด็ก
ระดับ
0.52
จาก 5
คิดส์อาร์คไทยแลนด์เป็นองค์กรที่จดทะเบียนเพื่อการกุศล...ดูรายละเอียด
มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขง
ระดับ
1.03
จาก 5
มูลนิธิชนเผ่าลุ่มน้ำโขงเป็นมูลนิธิที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งได้รับใช้ชุมชนชนเผ่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547...ดูรายละเอียด
ภาพประกอบ
ระดับ
0.41
จาก 5
มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนาได้ก่อตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่ท่านดร.เทียม โชควัฒนา...ดูรายละเอียด
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.)
ระดับ
0.49
จาก 5
มูลนิธิ พชภ. ทำงานด้วยปรัชญาที่มุ่งมั่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ คือ...ดูรายละเอียด