ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 16 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

เทใจดอทคอม
ระดับ
3.15
จาก 5
เทใจดอทคอมเป็นเว็บไชต์บริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นจริง...ดูรายละเอียด
มูลนิธิเพื่อเด็กกำพร้า
ระดับ
3.88
จาก 5
มูลนิธิ อะมีรุลมุอ์มินีน เพื่อเด็กกำพร้า 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสใน 3...ดูรายละเอียด
มูลนิธิกระจกเงา
ระดับ
1.49
จาก 5
มูลนิธิกระจกเงา คือ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม หลายๆด้าน ได้แก่ งานด้านสิทธิมนุษย์ ชน...ดูรายละเอียด
ีฺ๊๊๋UNHCR
ระดับ
3.24
จาก 5
สมัชชาแห่งสหประชาชาติก่อตั้งสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ หรือยูเอ็นเอชซีอาร์ขึ้นในวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2493...ดูรายละเอียด
มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
ระดับ
2.96
จาก 5
บ้านหลังใหม่ของเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาสดูรายละเอียด
มูลนิธินาวาเด็ก
ระดับ
0.52
จาก 5
คิดส์อาร์คไทยแลนด์เป็นองค์กรที่จดทะเบียนเพื่อการกุศล...ดูรายละเอียด
สัญลักษณ์ของสมาคม
ระดับ
0.79
จาก 5
สมาคมชาวสุราษฎร์ธานีในจังหวัดสงขลา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2551 วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือกับทุกองค์กรการกุศล...ดูรายละเอียด
รูปหัวใจหลากสีหลายขนาดประกอบเป็นรูปคนพิการนั่งบนรถเข็นพู้พิการ
ระดับ
0.61
จาก 5
กองทุนบุญทันตาคือใคร เพื่ออะไร ? เพื่อเป็นที่รองรับการรวมตัวของกลุ่มบุคลในหลากหลายอาชีพในรูปแบบสาขาต่างๆ...ดูรายละเอียด