ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 51 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

ไม้กางเขนสีน้ำเงินผูกโบว์สีแดง
ระดับ
3.92
จาก 5
พันธกิจเอดส์ชาติพันธุ์ โครงการพันธกิจเอดส์ มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย( The Church of Christ in Thailand AIDS Ministry(CAM...ดูรายละเอียด
ชีวิตปลอดภัย อนาคตใส ก้าวไกลมั่นคง ดำรงวัฒนธรรม
ระดับ
4.19
จาก 5
มูลนิธิโรงเรียนแห่งความหวัง มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กยากจนให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี...ดูรายละเอียด
มูลนิธิกระจกเงา สำนักงานเชียงราย
ระดับ
1.82
จาก 5
มูลนิธิกระจกเงาคือองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านสังคมมาตั้งแต่ ปลายปี 2534 ภายใต้ชื่อกลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา...ดูรายละเอียด
Rainbow Dream GroupLogo of Rainbow Dream Group_Chiang Mai
ระดับ
1.85
จาก 5
เป็นกลุ่มองค์กรรากหญ้าที่งานในด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเป็นหลักโดยมีพื้นที่การทำงานในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงดูรายละเอียด
รูปควายยิ้ม ยิงฟัน มีความสุข
ระดับ
0.63
จาก 5
สถานีควาย "สถานีประเทืองปัญญา สร้างการเรียนรู้ สถานีที่ควายทุกท่านจะเป็นที่ยอมรับ"ดูรายละเอียด
สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ We Peace
ระดับ
4.14
จาก 5
สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพ We Peace เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นผู้หญิงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความเสมอภาค หญิง...ดูรายละเอียด