ฐานข้อมูลองค์กร

จำนวนองค์กรทั้งหมด : 13 องค์กร

ค้นหาฐานข้อมูลองค์กร

รูปกรูปี
ระดับ
0.46
จาก 5
รณรงค์และเผยแพร่ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเห็นคุณค่าและให้ความร่วมมือ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

สมาคมพิทักษ์สัตว์ (ไทย)
ระดับ
3.45
จาก 5
หน่วยกู้ภัยสัตว์... พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็วในการให้ความช่วยเหลือแก่สัตว์ และสาธารณชนที่ประสบภัยเกี่ยวกับสัตว์ อาทิ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

เทใจดอทคอม
ระดับ
3.15
จาก 5
เทใจดอทคอมเป็นเว็บไชต์บริจาคออนไลน์เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาสังคมให้เกิดขึ้นจริง...ดูรายละเอียด
รูปสุนัขอยู่กลางหัวใจและมีคำว่า TSPCA อยู่ด้านล่าง
ระดับ
0.52
จาก 5
สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย หรือ TSPCA (Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals)...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

รูปดอกบัว
ระดับ
0.43
จาก 5
เพื่อช่วยเหลือ เป็นที่พักพิงให้สัตว์ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

ภูเขา กวาง
ระดับ
0.52
จาก 5
กลุ่มคนที่มองเห็นคุณค่าและต้องการรักษาป่าผืนใหญ่นี้ ให้เป็นมรดกตกทอดไปยังคนรุ่นหลัง อันประกอบไปด้วย นักธุรกิจ ทหาร ข้าราชการ...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
ระดับ
2.96
จาก 5
ผลจากการพัฒนาประเทศหลายสิบปีที่ผ่านมา ทำให้สภาพแวดล้อมและสภาพสังคมของประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

รูปลูกศรเข้าเป็นวงกลม
ระดับ
0.43
จาก 5
มูลนิธิส่งเสริมสันติวิถี มุ่งส่งเสริมสันติภาพที่สร้างสรรค์และสำเร็จขึ้นได้ด้วยมือของประชาชนรากหญ้า โดยการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้...ดูรายละเอียด
มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ
ระดับ
0.43
จาก 5
ตลอดการดำเนินโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติในระยะเวลา ๖ ปีที่ผ่านมา...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย
ระดับ
0.52
จาก 5
มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย, the Wild Animal Rescue Foundation (WARF) http://www.wildlifeofthailand.org/wildlife/ ,...ดูรายละเอียด

หมวดหมู่องค์กร : 

รายการเลขหน้า